ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1Engineer
1. ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านเทคนิคโทรคมนาคม เช่น upgrade,แก้ไขระบบ, ติดตั้งระบบ,ทดสอบระบบ 2. ติดตามงานด้านเทคนิคจนโครงการสำเร็จ 3. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 4. สถานที่ทำงาน ตามสถานที่ของโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
2Service Engineer ***ด่วน***
1ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง ซ่อมบำรุง (After Sales Service) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และบริการสอบเทียบและปรับเทียบ 2.จัดทำรายงาน Field Service Report เมื่อทำงานเสร็จสิ้น 3.ฝึกอบรมและให้คำแนะนำบริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเคิลเฮ้าส์ แอนด์ แล็บอินสทรูเม้นท์ จำกัด
4วิศวกร (Engineer)
ตรวจสอบควบคุมทีมงาน ประชุมร่วมกับหน้างาน จัดเตรียมแผนการทำงาน จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของทีมงาน ให้คำปรึกษาทีมงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5วิศวกรไฟฟ้า
คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล - งานระบบไฟฟ้ากำลัง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
6Technical Engineer (วิศวกรเทคนิค)
- สามารถออกปฏิบัติงานตาม site งานได้ - มีประสบการด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการลากสาย - ควบคุมและตรวจสอบงานโครงการอย่างใกล้ชิดโดยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ MD - จัดทำบัญชีวัสดุ.แรงงาน.เครื่องจักร,อุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการซ่อมบำรุงและใบแจ้งซ่อม - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า&ลมตามแผนการตรวจเช็ค - ตรวจนับเครื่องมือ-อุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
8วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลสถานีไฟฟ้าย่อยของโรงงาน - วางแผนการใช้ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน - รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน - รวบรวมข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและพลังงาน - รายงานสรุปผล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
9วิศวกร
ตรวจสอบรอกและเครน ตามโรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
10วิศวกร ระบบปรับอากาศ
ควบคุมงาน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด