ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 75 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1วิศวกรไฟฟ้า
คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล - งานระบบไฟฟ้ากำลัง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
3วิศวกรงานระบบ M&E
-รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างงานระบบ M&E ควบคุมดูแลคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - สามารถออกแบบ เขียแบบ ได้ - ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ประปา และส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอม แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
4วิศวกรฝ่ายอาคาร
ดูแลงานระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย วางแผนการตรวจเช็ค อาคาร สถานที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ประจำวัน/ประจำเดือน/ประจำปี อาทิเช่น ห้องประชุม อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เป็นต้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5Service Engineer (วิศวกรบริการ)
รับผิดชอบงานบริการ ได้แก่ งานซ่อมบำรุง งานแอพพลิเคชั่น งานสอบเทียบ และงานอบรมการใช้เครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดชิ้นงาน 3 มิติ แบบไม่สัมผัสงาน (3D Noncontact Measuring S...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินแฟคท์ เทคโนโลยี ซีสเต็ม จำกัด
7ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
งานเดินท่อร้อยสายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแลน ระบบกล้องวงจรปิด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
8วิศวกรควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า กล้องวงจรปิด
วิศวกรควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Automation สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เขียนแบบ CAD ได้ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
9วิศวกรไฟฟ้า
• ตรวจสอบหน้างานเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • เตรียมตารางการบำรุงรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และจัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการณ์ • ดูแลฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
10หัวหน้าช่างไฟ (ลำผักชี)
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - ติดตั้งตู้ MDB,DB - ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา - ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.