ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 318 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์
1Service Engineer
1. ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อม (After Sales Service) 2. ให้บริการฝึกอบรมสอนการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง (Training Service) 3. ให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (...ดูรายละเอียด
องค์กร : Chemical House & Lab Instrument Co.,Ltd.
2พนักงานขาย
วางแผนการเข้าพบลูกค้า - รายงานผลการเข้าพบลูกค้า ,ทำยอดขาย, รักษาลูกค้า ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
3วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical Engineer
ออกแบบคำนวณแบบต่างๆ/ทำ Data sheet วางแผนตรวจสอบแบบของระบบไฟฟ้า เขียนแบบ/จัดทำ BOQ ออกประเมินหน้างาน ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : A 2 Solution Co.,Ltd.
4โฟร์แมน
- ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้างงานระบบ - คิดปริมาณงานและวางแผนงานก่อสร้าง - จัดทำเอกสารงานก่อสร้าง - ดูแลระบบก่อสร้างอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณโครงสร้าง ถอดวัสดุ ประมาณราคา - ดูแลในส่ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : Double S System co.,ltd
5วิศกรไฟฟ้า/Engineer
- ประสานงานกับทรัพยากรของบริษัทที่อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - รายงานความคืบหน้าของโครงการ - จัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Double S System co.,ltd
6วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)
1. ซ่อมแซ่มและทำการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าทุกครั้งที่หยุดการผลิต 2. ตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ 3. ดูแลอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า 4. จัดทำคู่มือสำหรับใช้อุปกรณ์และฝึก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8Engineer
- กำหนดขั้นตอนการผลิต วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ และ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ - สนับสนุน และ ส่งเสริม ให้คำแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
9วิศวกร ไฟฟ้า-สุขาภิบาล (ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่)
ต้องการวิศวกรงานระบบไฟฟ้า สุขาภิิบาล ควบคุมการติดตั้ง โครงการขึ้นใหม่ 1.ประชุม ประสานงานกับลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกในเรื่องแนวทาง เชิงวิศวกรรม 2.เคลียรายละเอียดแบบ / ความเข้าใจระบบให้ที...ดูรายละเอียด
องค์กร : Archanant co., ltd.
10วิศวกรไฟฟ้า/งานระบบ(กรุงเทพฯ)
1.ถอดแบบและประเมินราคางานระบบไฟฟ้า PLC และเครื่องกล 2.ประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานระบบไฟฟ้า PLC และเครื่องกล 3.ออกตรวจสอบไซด์งาน (บางครั้ง) 4.รายงานผลการทำงานให้ผู้บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด