ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 372 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด 3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องมือใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
3M&E (Mechanical and Electrical) /วิศวกรงานระบบ
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - รายงานความคืบหน้าของโครงการ - จัดการความเสี่ยง และแก้ปัญหาต่างๆ ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงาน ก่อสร้างงานระบบ - คิดปริมาณงานแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Double S System co.,ltd
4วิศกรระบบ/Engineer
- ประสานงานกับทรัพยากรของบริษัทที่อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - รายงานความคืบหน้าของโครงการ - จัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Double S System co.,ltd
5วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในพื้นที่รับผิดชอบ 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำการซ่อมอุปกรณ์งานเร่งด่วนในพื่นที่ที่รับผิดชอบ 3. ซ่อมบำรุงเมื่อเกิดความเสียหาย, ซ่อมบำรุงปรับปรุง และสนับสนุนการดำเนินกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)
หน้าที่ความรับผิดชอบ: •ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ •จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
7Engineer
- กำหนดขั้นตอนการผลิต วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ และ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ - สนับสนุน และ ส่งเสริม ให้คำแนะนำฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
8ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ / ผู้ช่วยช่าง (อู่ลาดกระบัง 38/4)
(รับตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ / ช่างระบบไฟและไดร์รถ / ช่างแอร์รถ / ช่างทำสี โป๊วสี / ช่างอิเล็กทรอนิกส์รถ / ช่างเปลี่ยนและดูแลยาง / ช่างเช็คสภาพ) มีหน้าที่ :- 1. ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสีย ทำตาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
9ช่าง CNC operation
operate หน้าเครื่อง CNC เดินงานตามโปรแกรม Set Tool ได้ ดูแบบแม่พิมพ์เป็น ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมลเดอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
10CNC Supervisor
เป็นศูนย์กลางดูแล ควบคุม แจกจ่ายงานและโปรแกรม CNC พร้อมทวนสอบความถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสมาร์ท แอนด์ อีสซี่ จำกัด