ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 172 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1Sales Engineering ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
- นำเสนอขายสินค้า เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม - ดูแลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและนำเสนอสินค้าที่แก้ไขงานให้ลูกค้า - ทำใบเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
2วิศวกร เครื่องกล
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านงานปรับอากาศและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง I...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3Mechanical Estimate Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. สามารถอ่านแบบระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลได้ดี 2.มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบและประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาล; (ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย) ภายในอาคารได้ดี 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
4Mechanical Engineer / Environmental Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ออกแบบและถอดแบบระบบเครื่องกลหรือระบบสุขาภิบาลได้ 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบสุขาภิบาลในอาคาร 3. สอนงานให้กับทีมงานได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
5Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
6Project Manager (Machanical)
1. ควบคุม ดูแล งานบริหารจัดการงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. จัดทำ S-Curve งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้อย่างมีประสบการณ์ 3. แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี 4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
7Site Engineer (Mechanical Engineer)
ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 1. สามารถอ่านแบบติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 2. ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบเครื่องกลได้ 3. มีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งระบบเครื่องกล (ระบบสุขาภิบาล, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
8Project Engineer
1.ควบคุมรับนโยบายจากผู้จัดการโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
9วิศวกรออกแบบระบบเครื่องกล ระบบปรับอากาศ
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ปฏิบัติงาน :ถนนพระราม3 หน้าที่และรายละเอียดของงาน: - ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม --------------------------- ติดต่อสอบถามเพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
10วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)
• ตรวจสอบหน้างาน เพื่อระบุปัญหาและการบำรุงรักษาที่จำเป็น • จัดสรรงานและกำลังคน ให้เหมาะสมตามงานที่คาดการ • ปฏิบัติตามกฏและแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทั้งหมดในสถานที่ปฏิบัติงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด