ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 31 หน้า จำนวน 307 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1หัวหน้าหน่วยช่างเครื่องกล
ให้คำแนะนำการซ่อมและการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องจักรที่ซ่อม ปฎิบัติตามโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตรวจเช็คพื้นที่การซ่อมเครื่องจักรเป็นประจำ ควบคุมการซ่อมเครื่องจักร์เสร็...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
3หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. นำผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อเขียนแบบ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

22 กุมภาพันธ์ 2563
4เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์
1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. นำผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อเขียนแบบ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

22 กุมภาพันธ์ 2563
5วิศวกรเครื่องกล
- อ่านแบบและออกแบบเกี่ยวกับงานเครื่องกล งานเครื่องจักร งานท่อ - วางแผนงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - สามารถควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแบบแผนงานและตรวจสอบทำ - - รายงานความก้าวหน้าของงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีไอเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
6วิศวกรเครื่องกล
งานดูแลเครื่องจักรในโรงงาน,ควบคุมดูแลงานพนักช่างฯในสังกัด,งานควบคุม Hot oil,Boiler และงาน PM เครื่องจักรและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7วิศวกร (Automation)
ควบคุมดูแล จัดทำแผนบำรุงรักษา และพัฒนา,ซ่อมบำรุง ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ และเรียนรู้การทำงานแผนกที่เกี่ยวข้องและ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8ผู้จัดการฝ่าย QA/QC
1.รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในส่วนไลน์การผลิต ห้อง LAB ฯลฯ 3.วิเคราะห์ วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้า 4.ควบคุมการทำงานด้านกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
9Engineering manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงต่าง ๆ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า 2.ควบคุบดูแลด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักรที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
10ENGINEER (ด่วนมาก)
1. เขียนแบบชิ้นงาน 2. ควบคุมการดำเนินงานผลิต 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)