ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า จำนวน 342 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม
1Engineer Maintenance Supervisor
ลักษณะงาน: • ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของระบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดในโรงงาน ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ตามแผนการดำเนินงาน • ดูแลระบบและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องตรวจสอบ เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
2Design Engineer
1. สามารถทำ 2D, 3D ได้ 2. Design, Modify, Repair แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตามแบบ (Drawing) ตามที่ลูกค้าต้องการได้ 3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำหรือแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ 4. ติดตามงาน หรือผลของงานที่มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
3Maintenance & Fitting Mold
1. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 2. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดทำเอกสารเก็บข้อมูล และจัดทำบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานตัวเอง พร้อมเรียกตรวจสอบได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
4นักศึกษาฝึกงาน Design
1. สามารถทำ 2D ได้ 2. Design, Modify, Repair แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ตามแบบ (Drawing) ตามที่ลูกค้าต้องการได้ 3. ประสานงานกับลูกค้าในการทำหรือแก้ไขแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้ 4. ติดตามงาน หรือผลของงานที่มีการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
5วิศกรระบบ/Engineer
- ประสานงานกับทรัพยากรของบริษัทที่อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ - รายงานความคืบหน้าของโครงการ - จัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Double S System co.,ltd
6Sales, พนักงานฝ่ายขาย, วิศวกรฝ่ายขาย
ติดต่อประสานงาน, เสนอสินค้าไฟฟ้าอุตสากรรมในโรงงานอุตสาหกรรม หรือขายงานโครงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด