ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
81Project Team Lead
 Develop core ecommerce platform for selling insurance products to achieve target as project planning.  Responsible for planning, executing and evaluating projects according to predetermine timelin...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
82Product Owner and Head of Product Owner
You are very hands-on and a jack of all trades: 50% marketing 50% technology 50% analytics and 50% experimentation.  Ensure of consistent and high valuable experience of customers’ journey of all cus...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
83Head of Customer Experience Management
To collect of processes that company use to track, oversee and optimize all customer interactions. Must make use of three disciplines to improve customer experiences: Customer Loyalty Management, Cust...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
84Web master or web designer full time / part time
ใช้ Joomla สร้าง และ ออกแบบ web site หรือ ใช้ html, css, java script สามารถสร้าง เว็บ application ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟันด์เทคคอน จำกัด
85Programmer
- เขียนโปรแกรมตามโปรเจคส์ที่ได้รับมอบหมาย - แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานและปัญหาที่เกิดกับโปรแกรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด
86Programmer
- สามารถเขียนโปรแกรม C# , Java , SQL , VB.NET , ASP.NER - มีความชอบพัฒนาโปรแกรม - ช่วยพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Hardware - วิเคราะห์โปรแกรมมาตรฐานของบริษัทฯ แก้ปัญหาการใช้งาน - สามารถอบรมผู้ใช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
87แผนก IT
ดูแลด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลอง 3 เจริญยนต์
88Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ภาษา JAVA, ภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
89โปรแกรมเมอร์ PHP, .Net, Android Studio
- พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP , .Net , Android Studio หรือมีประสบการณ์ MVC framework (ไม่จำเป็นต้องครบทุกข้อ ถ้าตัวไหนยังไม่เคยใช้เราพร้อมสอน ขอแค่มีใจที่จะเรียนรู้) - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แมกซูน จำกัด
90Software Developer (Javascript React, NodsJs, SQL) 30-40* K
- พัฒนาซอฟแวร์เว็บไซต์ ด้วย ReactJS - พัฒนา Backend ด้วย NodeJS - มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล PostgreSQL และระบบ Cloud เช่น Fire-base เป็นต้น - สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer Support - ทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด