ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
61.Net Programmer (Chiang Mai)
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วย .Net Technology **ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
62System Analysis (SA)
• รับ Requirement จากลูกค้า • ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ ER Diagram • ออกแบบ Database • มอบหมายงานให้โปรแกรมเมอร์ในทีม • จัดทำเอกสารเช่น Requirement Specification...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
63Project Manager (PM)
• Analysis and design project followed customer requirements • Facilitate the definition of project scope, goals, and deliverables • Define project tasks, resources, and project planning • Provide ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
64Frontend Developer
Technical Skill: - พัฒนา Website ด้วย HTML, CSS framework เช่น Bootstrap ได้ - คุ้นเคยกับ JavaScript, Ajax - มีประสบการณ์ด้าน CSS preprocessors เช่น SASS, SCSS, LESS - เข้าใจในวิธีการออกแบบของ MVC...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
66.Net Developer (Bangkok)
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วย .Net Technology **ประจำสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
67Online Marketing (โทร.02-2500072)
การตลาดออนไลน์ ดูแลด้านการตลาดออนไลน์ ดูแลสื่อออนไลน์ทั้งหมด Content, Blog, Work on Search engine optimization duties , Creating advertising campaigns and relevant task in Search engine marketing...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรแลงเกวจ จำกัด
68Web Developer (นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น)
วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ภาษา JAVA, ภาษาที่ใช้ .NET Framework เช่น C#, J#, VB.NET เป็นต้น รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
69Software Engineers / Analyst Programmer (C# & Web Application)
• Contributes to design decisions for new and existing application development, proactively escalating issues and seeking assistance to overcome obstacles • Actively developing software solutions for...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bizware Software Solutions Ltd.
70Quality Assurance Analyst
- Responsibilities include: establish, track and maintain the software testing project plan and schedule; - Facilitate team members to achieve its goals by providing objective guidance; - Manage a...ดูรายละเอียด
องค์กร : Bizware Software Solutions Ltd.