ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
51Application Programmer
1. วางแผนและจัดทำเอกสารในการทำโครงการ 2. รับ Requirement & Demo ลูกค้า 3. เขียนโปรแกรม Visual Studio ติดต่อกับ Microsoft SQL Server 4. เขียนโปรแกรม Visual Studio ติดต่อกับ PLC & Microcontroller 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
52Programmer (Jr./Sr.) C#/.NET
1. พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าของบริษัท 2. พัฒนาโปรแกรมภาษา C#/.Net, WPF, SQL, PL/SQL 3. ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล 4. ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
53นักวิเคราะห์ระบบ (SA = System analyst)
1. รวบรวมความต้องการของระบบจากลูกค้า ,วิเคราะห์ , ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาระบบ , มีประสบการณ์ในงานด้าน Programmer อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 2. ร่วมประชุม สอบถาม Requirement ที่ User ต้องการเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด
54Mobile Application Developer
• Develop mobile applications or technical solutions that meet both functional and non-functional requirements-including, but not limited to, quality, security, and performance - within committed time...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL)
55เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
พัฒนาและปรับปรุงซอตแวร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานแต่ละหน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
56Experienced UX / UI designer
Are you an experienced UX / UI designer and want a new challenge? Come and join our fast-growing innovation team. You will get a chance to work with talented and exciting people with a mix of backgrou...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
59เจ้าหน้าที่ Junior Programmer / Mobile application developer (IOS or Android)
1.พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ (IOS or Android) และ โปรแกรม server เบื้องหลัง 2.Solving bugs and handle issues of the running projects. 3.Participate in analysis and design discussions. 4.Involved at all s...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
60PHP Web Programmer
1. พัฒนาเว็บไซต์ด้วย php และ mysql 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)