ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
42กราฟฟิค (โทร.0955526297)
ประจำออฟฟิศเมืองทองธานี ตึกไคตั๊ก ชั้น 10 ติดศาลตายาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : SMC RD FRESH PLUS (บริษัท เอสเอ็มซี อาร์ดีเฟรชพลัส จำกัด)
43Web Developer (WordPress, HTML, CSS)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML5 2. พัฒนา Website พร้อมทั้งทำการลง Coding ตามรายละเอียดและ Mock up ที่ได้ออกแบบไว้ 3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา Coding ที่พบในเว็บไซต์ ของเพื่อน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
44Programmer (ASP.NET C#,VB.NET)
1. พัฒนา/ แก้ไข / ปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ตามที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามแผนงานที่วางไว้ 2. พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ 3. ค้นคว้าและออกแบบระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 4. แก้ไ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
45Software Developer (React, NodsJs) 30-40* K
พัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษา React, NodeJS มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล PostgreSQL และระบบ Cloud เช่น Firebase เป็นต้น หมายเหตุ *เงินเดือน พิจารณาจากผลงาน ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
46Software Tester (เจ้าหน้าที่ทดสอบซอฟท์แวร์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร 2. ออกแบบ test case และ test script สำหรับการทดสอบ Web application/ Mobile application ที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
47Software Automate Tester
- ศึกษาข้อกำหนด และวิเคราะห์ระบบ เพื่อจัดเตรียมทำ test case สำหรับทดสอบจากเอกสาร - ออกแบบ test case และ test script สำหรับการทดสอบ web application ที่ browser และสมาร์ทโฟน ที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกัน -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
48Programmer
- พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ User - แก้ไข Bug - Support Software ให้กับ User - Support Hardware ให้กับ User - Support Programmer ต่าง ๆ - Data base Administrator...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
49System Analyst
- วิเคราะห์ระบบตามความต้องการของผู้ใช้ - ศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของ Requirement - ออกแบบโครงสร้างDatabaseและพัฒนาระบบ - ประสานงานการพัฒนาSoftware รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกับทีม Programmer - เสนอแผนกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50Programmer (Mobile Application)
1. พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement 2. ออกแบบ UX/UI ของ Application 3. พัฒนาโปรแกรม Mobile Application ให้กับลูกค้าของบริษัท 4. ประสานงานการจัดทำและดูแลเนื้อหาของเว็ปไซต์อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด