ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
42กราฟฟิก
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท 2 สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้ 3 พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเพย์ออล จำกัด
43++ Programmer ++
ลักษณะงาน: • เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบโดยใช้ C# , VB.NET , SQL Server , Oracle เป็นหลัก • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อแก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
44Senior Programmer – Operation Insurance (เพลินจิต) ติดต่อสมัครงาน Tel.0639093951 K.เต้ย Line :humanjob4u
- จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตรผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลม...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
45Programmer C#, .NET (ชลบุรี,ระยอง) ติดต่อสมัครงาน Tel.0639093951 K.เต้ย Line :humanjob4u
• เขียน พัฒนาและปรับปรุงระบบโดยใช้ C# , VB.NET , SQL Server , Oracle เป็นหลัก • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : Leading Power Recruitment Co., Ltd.
46** ล่าสุด! 22/08/61 ** เจ้าหน้าที่ IT- Testระบบ Application ประจำธนาคาร-เพชรเกษม วุฒิปริญญาตรี
- จัดการฐานข้อมูลต่างๆ เทสระบบ, web application ของธนาคาร - นัด Userมาเทส เก็บผลเทส - Software, จัดทำ Report ประจำสัปดาห์ - ทำงานแถวเพชรเกษมบางแค ใกล้ BTS.บางหว้า ( เพชรเกษม33 ) - ทำงานวันจัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
47เจ้าหน้าที่ Web Admin
- แก้ไข และตรวจสอบความถูกต้องในเว็บไซต์ - มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซต์ได้บ้าง - ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ - ดำเนินการและสนันสนุนการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์องค์กร - ทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
48System Analyst / Programmer
จัดทำ ออกแบบ พัฒนาระบบ และจัดทำรูปแบบ Report ต่างๆ ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำ Data report เสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็ยไปอย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันทีน จำกัด
49Web Technology Developer
สำหรับ Hardcore developers (Javascript) คุยรู้เรื่อง Framework แน่น ZAngular React VueJS...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซันทีน จำกัด