ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
11เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester )
1. จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) 2. จัดทำเอกสารกรณีทดสอบ (Test cases) จาก System Requirement 3. ทำการทดสอบโปรแกรมตามเอกสาร Test cases ที่สร้างขึ้น 4. จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรมตามรูปแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
12Junior Developer (Programmer)
1.พัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาพบน MS-Window application หรือ Web application 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการในการพัฒนาโปรแกรม 3.แก้ไขตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมเดิมได้ 4.ใช้ Tools พัฒนาโปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
14Programmer Analyst ทักษะ JAVA มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาโปรแกรม JAVA ปฏิบัติงานประจำ BTS อารีย์
Programmer Analyst ทักษะ JAVA มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาโปรแกรม JAVA ปฏิบัติงานประจำ BTS อารีย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เน็คซ์ท รีโวลูชั่น จำกัด
15System Analyst ทักษะ JAVA// มีปสก. 2 ปีด้านออกแบบระบบงาน / PL/SQL, UNIX/Web Application/Database (Oracle,SQL/Service)
System Analyst ทักษะ JAVA// มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้านออกแบบระบบงาน และการพัฒนาโปรแกรม PL/SQL, UNIX/Web Application/Database (Oracle,SQL/Service)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เน็คซ์ท รีโวลูชั่น จำกัด
20System Analyst (30,000-50,000 บาท) ปฏิบัติงานโซนงามวงศ์วาน
-ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User -ควบคุมดูแลการ Coding -ทำ UAT -นำระบบขึ้นใช้งานจริง -สอนผู้ใช้งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด