ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 27 หน้า จำนวน 266 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานWeb programer/Webmaster
131Web Programmer
- การออกแบบ เขียนโค้ด แก้ไขโค้ด และปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้สวยงาม น่าดึงดูด ใช้งานง่าย ตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการทำงานหลังเว็บไซต์ - พัฒนาเว็บไซต์ด้าน UI รวมถึงความเข้ากันได้ระหว่างเบราเซอร์ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วันโฮเทล โซลูชั่นดอทคอม จำกัด
132Front-End Developer (React.js)
- ออกแบบและพัฒนาระบบ web application ด้วย React.js ตาม requirement ที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ระบบให้สามารถใช้งานได้เสถียร และ user friendly - Deploy ระบบขึ้นบน ISS cloud (AWS, Huawe...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โทเทิล เซอร์วิส ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
133Chief Information Officer CIO / Chief technology officer / Chief Technology Officer
CIO Responsibilities • Setting objectives and strategies for the IT department • Selecting and implementing suitable technology to streamline all internal operations and help optimize their strategi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัลติลิงค์ ซอซซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
134R&D Engineering (วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย โดยบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัย ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ เข้าร่วมเป็นระบบเดียว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
135IT (Programmer,Implementer,BA )
- งานด้านการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ - งานด้าน Programmer :SAP(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านดูแลPPQA : Process and Product Qua...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
136ทำเวป
สามารถทำเวปได้ สร้างเวป...ดูรายละเอียด
องค์กร : THE KING SHOP
137Report Data Center
1.ทำรายงานจากโปรแกรม 2.เข้าใจและเขียนคำสั่ง SQL ได้ 3.ใช้งานระบบฐานข้อมูล MySql 4.ใช้งานโปรแกรม Delphi ได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
138เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ ( Tester )
1. จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan) 2. จัดทำเอกสารกรณีทดสอบ (Test cases) จาก System Requirement 3. ทำการทดสอบโปรแกรมตามเอกสาร Test cases ที่สร้างขึ้น 4. จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรมตามรูปแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
139Junior Developer (Programmer)
1.พัฒนาโปรแกรมด้านสุขภาพบน MS-Window application หรือ Web application 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการในการพัฒนาโปรแกรม 3.แก้ไขตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมเดิมได้ 4.ใช้ Tools พัฒนาโปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
140เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท
- ช่วยป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า - ดูแล และตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ - นำเสนอข้อมูล และไอเดียในการปรับปรุง หรือการใช้งานบนเว็บไซต์ - ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูนิเวอร์ส ออฟ อีควิปเม้นท์แอนด์กู๊ดส์ จำกัด