ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 106 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
21Information Technology Sub Leader
1. ดูแลแก้ไข Website ขององค์กร ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา Support System Admin,Network,IT 2. ทำการซ่อมแซม รวมถึงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. สุ่มตรวจการใช้งาน Internet ของแต่ละแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
23IT / Help Desk
1. Support ปัญหาการใช้งาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ , ให้กับ User และบำรุงรักษารายการฮาร์ดแวร์ 2. ดำเนินการติดตั้ง / แก้ไขปัญหา ดูแลระบบ Server และ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งติดตั้งดูแลระบบ Network และ LAN ให้ส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
25IT Network Engineer
- ดูแลระบบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ระบบ Network ระบบกล้อง CCTV - จัดทำตารางการทำงานตรวจสอบอุปกรณ์เป็นประจำทุกเดือนและการเก็บ Backup ข้อมูล Congratulations - ดูแลรับผิดชอบระบบ Sever AIX / Hyper-v / ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
26IT Sale
- เมื่อทราบความต้องการของลูกค้า ต้องหาคนในทีมเข้าไปพรีเซนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Solution - เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและใช้งานเสนอผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามผลความคืบหน้าของใบเสนอราคา - สาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
27IT Sales Manager
- ดูแลบริหารงานทีมขาย ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงานรายเดือน เช่น จำนวนยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า - สรุปรายงานรายสัป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
28IT Support
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำในการใช้ • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร อาทิ ระบบ Lan อีเมล์ อินเตอร์เน็ต สำรองข้อมูล • ทดสอบและติด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอกกัวออร์เรนจ์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
29Business Analyst (Sr./Lead)
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Business Analyst) จำนวน 1 อัตรา มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements) และนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้า มีประสบการณ์ด้านประกันภัย หรือ ERP จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
30เจ้าหน้าที่ IT (Programmer)
- ตรวจสอบและสนับสนุนระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งทั้งหมดรวมถึงคอมพิวเตอร์พีซีเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายความปลอดภัยและระบบโทรศัพท์ - จัดให้มีการดูแลระบบรวมถึงการบำรุงรักษาการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ กลุ่มปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด