ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 95 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานProgrammer/System Admin/IT
2Stock Supervisor
- บริหารและควบคุมดูแลให้อุปกรณ์ และอะไหล่สำรอง อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแผนงานของฝ่ายติดตั้งและบริการ - ดำเนินการขออนุมัติการสั่งซื้ออุปกรณ์ และอะไหล่สำรอง โดยการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้สิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3Sale Executive
- บริหารงานขายสินค้า IT ทั้ง Hardware และ Software - ติดต่อลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขาย - ทำรายงานขายประจำสัปดาห์และรายเดือน - ติดต่อป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
4.Net Programmer [ประจำสาขากรุงเทพ]
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบด้วย .Net Technology **ประจำสำนักงานสาขา กรุงเทพฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโฟแกรมเมอร์
5Programmer
- รับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท โดยใช้ภาษาพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อเติมเต็มความต้องการของพนักงาน - ส่งเสริม ปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในองค์กรให้กับแผนกต่างๆ เพื่อเพิ่ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
6เจ้าหน้าที่ Help desk Support ด่วน!!!
- รับแจ้งเหตุเสียของระบบจากผู้ใช้งานหรือหน่วยงาน - วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส่งทีม Suport เพื่อแก้ไขปัญหา - จัดทำรายงานเหตุเสียของระบบ เพื่อการบริหารจัดการบริษัทผู้ติดตั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทบิลวัน โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
7IT Support Officer
- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ IT ต่างๆ (Hardware,Software) และเครื่อข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware,Network,OS,Server Windows - จัดทำระบบ Data Backup ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทูเอ็ม อินเตอร์เทรด
8เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม
1.จัดเก็บ รวบรวมความต้องการพัฒนา ปรับปรุง ปรับแต่งโปรแกรม จัดหา Content เขียน Web Application และพัฒนา Mobile 2.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน HW และ SW และมาประยุกต์ในการใช้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้โปรแกรม ***ด่วน***
1.ดูแลและให้คำปรึกษา แนะนำแก่พนักงานในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัท 2.ติดตั้งอบรมดูแลและให้คำปรักษา แนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆสำหรับคู่ค้า 3.จัดทำรายงานตามคำร้องของผู้ใช้งาน และติดตามงานกับผู้ให้บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนา Website,Web-based Adpplication,Web Database บน platform - ออกแบบ พัฒนระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ -ทดสอบระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน -จัดทำเอกสารการพัฒนางานสารสนเทศตามมาตรฐานกระบวน...ดูรายละเอียด
องค์กร : สภาการพยาบาล