ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 62 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานเขียนแบบ/งานDrawing
51ช่างเขียนแบบ ออกแบบ เครื่องกล
รับผิดชอบงานออกแบบยานพาหนะ และชิ้นส่่วนประกอบต่างๆ จัดทำ Shop Drawing แบบ Detail และถอดรายการอุปกรณ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วรอินเตอร์เทรด จำกัด
53ควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน Tay lot Final Check - ตรวจสอบวัตถุดิบ,ชิ้นงาน Incomin - ขึ้นทะเบียน Block ใหม่ - จัดทำแผนและตรวจสอบ Block - โปรแกรมเขียนแบบ - การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจเนอรัล สปริง เซ็นเตอร์ จำกัด
54เขียนแบบ (โทร.02-115-5239)
- งานระบบไฟฟ้า,ระบบภายใน - ทำงานควบคุมการทำงานที่หน่วยงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คูลพลัส ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด
55พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) งานระบบ M&E
1. จัดทำ Shop drawing งานระบบจากแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติ 2. จัดทำ As build drawing เพื่อส่งมอบงานโครงการ 3. สามารถถอดวัสดุจากแบบงานระบบเพื่อสั่งซื้อในงานโครงการได้ 4. ประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พุทธเตซะ จำกัด
56Senior Interior Designer
- งานออกแบบและเขียนแบบรายละเอียดทางด้านงานตกแต่งภายใน - งานขึ้นรูป 3 มิติ - งานทำแบบ Presentation...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียลิสท์ สตูดิโอ จำกัด
58วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรอิเล็กทรกนิกส์
ควบคุมดูแลงานระบบ ตึกอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน : เอกชัย บางบอน3 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด
59วิศวกรโยธา
คำเนินงานตามแผนแต่ละงวดงานให้เสร็จรวดเร็ว ทันเวลา งานเพิ่ม-ลด ปรับปรุงอาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line สถานที่ปฏิบัติงาน : เอกชัย บางบอน 3 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด
60Graghic Designer (กราฟฟิกดีไซน์เนอร์)
ออกแบบภาพงานโฆษณา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์, Website, Packaging Product และอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบรนเนส (ไทยแลนด์) จำกัด