ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 62 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานเขียนแบบ/งานDrawing
2Graphic Designer
ออกแบบโบรชัวร์ ออกแบบป้ายโฆษณา ออกแบบกล่องสินค้า ออกแบบให้สินค้าหรูได้ สามารถทำ perspective ได้ **ถ้าสามารถทำวีดีโอพรีเซนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : วินนี่ย์กั๊ตเจ็ต
3เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ ถอดแบบเพื่อการผลิต - ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
4จนท.ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
-ปฏิบัติงานเขียนแบบงานสถาปัตยกรมและงานวิศวกรรม -ปฏิบัติงาน SCAN แบบให้เป็น File -ปฏิบัติงาน Clean File แบบโดยใช้โปรแกรม OCE View Station หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่รับมอบหมายเกี่ยวเนื่องก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5จนท.วิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบส่ง
-งานเขียนแบบAuto CAD -งานแก้ไขแบบแปลน Producible Drawing/Blue Print/Plate -แก้ไข Blue Print -จัดทำและแก้ไข CAD File -งานอื่นๆที่มอบหมายและเกี่ยวเนื่องกับงานข้างต้น -ปฏิบัติงานที่ กฟผ.บางกรวย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
6Draftsman (ช่างเขียนแบบ)
1. จัดทำแผน Shop และศึกษาแบบ 2. เคลียร์แบบ ออกแบบ ทำประมาณราคา ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน 3. จัดทำ Shop Drawing เพื่อใช้หน้างานและเพื่อส่งขออนุมัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน 4. ติดตามผลการอนุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศุภกร วิศณุศิลป์ จำกัด
7พนักงานเขียนแบบ
คุณสมบัติ ช่างเขียนแบบ Draftman 1.เขียนแบบ 2D autocad 2.เขียนแบบ 3D sketch up 3.เขียนแบบ As-built DWG ตามการติดตั้งจริง หน้าที่รับผิดชอบ 1.เขียนแบบงานระบบท่อ งานไฟฟ้า และอุปกรณ์ 2.จัดเก็บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี
8แฟชั่นดีไซเนอร์
ออกแบบเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ บุรุษ, สตรี และ เด็ก ออกแบบงานตาม concept ที่ให้และภายใต้วัตถุดิบที่มีอยู่ วิเคราะห์เทรนด์, แฟชั่นตลาด นำเสนอ ตรวจแบบ pattern สี ลาย หรือ อื่นๆ ตามแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
9Design
1. คำนวณค่าความสว่างผ่านโปรแกรม DIALUX ได้ 2. ทำ Presentation ในบางโครงการที่ต้องเสนอ 3. ทำแบบติดตั้งหน้างาน 4. Mock Up โคมหน้างานตามที่ออกแบบ 5. ประสานงานเพื่อดูตำแหน่งลงโคมไฟ และเลือกโคมไฟตามตำแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บริลลิแอนซ์ จำกัด