ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 123 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานเขียนแบบ/งานDrawing
1ออกแบบเครื่องจักร (Design) ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
2พนักงานเขียนแบบ
1. เขียนแบบก่อสร้าง / เขียนแบบงานระบบ / เขียนแบบงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติกับทางโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับหน้างานเพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3Draftsman (M&E) ด้วย AutoCAD / Revit / BIM
1. สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ไฟฟ้า/เครื่องกล ด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี 2. เขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี 3. สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
4พนักงานเขียนแบบ( Draftman )
-เขียนแบบก่อสร้าง -จัดทำ BOQ ของโครงการ - ทำ AS BUILT ของโครงการ ----------------------------------- ประเภทธุรกิจ: งานออกแบบ วันและเวลาเปิดทำการ : 8.30 -17.30 น. / หยุดเสาร์ที่ 2 และที่ 4 ของทุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
5Draft / Estimate Project Cost
1. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto-CAD ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. จัดทำราคางานโครงการ และจัดส่งให้ลูกค้า 3. Support Engineer Team สำหรับแผนกต่างๆ ของบริษัทฯ 4. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบบริหารคุณภาพ (ISO ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
6วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ (ฝ่ายออกแบบ)
* ออกแบบและเขียนแบบ - ผลิตภัณฑ์ใหม่ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์มาตรฐาน - งานดัดแปลง - ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ -การประกอบของผลิตภัณฑ์ * จัดทำรายการใช้วัสดุสำหรับ - ผลิตภัณฑ์ใหม่ - งานดัดแปลง - การผลิต * ออกแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
7เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1.เขียนแบบ 2D,3D 2.ทดลองชิ้นงานและเก็บบันทึกผลการทดลอง 3.จัดทำเอกสารมาตรฐานในการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
10ช่างเขียนแบบ
รับฝึกสอนงานเขียนแบบ steel structure (เขียนแบบโครงเหล็กรูปพรรณ) ทุกรูปแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอ็น อาร์ พินญาหาญ คอนสทรัคชั่น จำกัด