ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 40 หน้า จำนวน 392 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้
1วิศวกรโครงการ
-ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
2ช่างประปา**ด่วน
งานเดินทอน้ำประปา,ซ่อมแซมระบบน้ำประปา สำนักงานใหญ่,สาขา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เฟรช มี จำกัด
3ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ ( สนใจโทร 02-926-0511 )
1.ผสมแม่สี 2.ทำการพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ 3.ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 4.รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
4หัวหน้าฝายผลิต
ควบคุมคุณภาพการผลิต จัดสรรบุคลากร ตามปริมาณงานในแต่ละวัน บริหารคุณภาพินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
5FOREMAN ( รับด่วนหลายอัตรา )
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง, สถาปัตย์, งานระบบต่างๆ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6ช่างสีประจำอาคาร (Painter)
1. ตรวจสอบขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง 2. เปรียบเทียบประเภทสี และการใช้งานที่ถูกต้อง 3. ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทาสีอย่างถูกต้อง 4. ปฏิบัติการเก็บรักษาอุปกรณ์ และสีประเภทต่างๆ ให้พร้อมใช้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้)
7โฟร์แมน
1. สามารถควบคุมงานประสานงานกับ ผู้รับเหมา (ช่าง) ในงานด้านตกแต่งภายใน 2. ตรวจสอบและรายงาน ในแต่ละวันที่เข้ามาดำเนินการทำงาน 3. รายงานความผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เช่น ติดปัญหาหน้างานที่ไม่สาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
8ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า (อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ช่างฝีมือทั่วไป (ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
10โฟร์แมนไฟฟ้า
สามารถคุมหน้างานได้ ออกต่างจังหวัดได้ วางแผนการทำงานตามแผนงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด