ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 61 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานดีไซด์เนอร์/ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างแพทเทิร์น
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1พนักงานรายวันทั่วไป
พนักงานทั่วไปในการผลิตเสื้อผ้า ปูผ้า แพ็คเสื้อผ้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
2พนักงานแผนกตัดผ้า
- ปูผ้ายืดตามใบสั่งผลิต - จัดงานที่ตัดเรียบร้อยแล้วตามใบสั่งผลิต - ดูแลสต็อกผ้า - หากไม่เคยทำมาก่อน ทางโรงงานมีครูฝึกสอนงานให้ในช่วงเริ่มต้น - รายงานยอดงานตัดตามใบสั่งผลิต - บันทึกน้ำหนักผ้าที่ใช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
3ดีไซน์เนอร์เสื้อผ้าเด็ก
บริษัท ชายน์อิน ชายด์จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ตัดเย็บ เสื้อผ้าเด็กมายาวนานกว่า 20 ปี โดยเน้นผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และที่ผ่านมาสินค้าภายใต้การผลิตของบริษัท ชายน์ อิน ชายด์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
4ครูฝึกเย็บ/หัวหน้าแผนกเย็บ/จ่ายงานเย็บ
- ดูแลและประสานงาน เกี่ยวกับเทคนิคการเย็บ กับช่างเย็บ - ดูแลดีเทลของสินค้า - ควบคุมดูแลแผนกเย็บ - จัดงานเย็บ ให้กับทีม Subcontract - สามารถดูรายละเอียดบริษัทและแผนที่สถานที่ทำงานได้ที่ www.mamibab...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
5ธุรการทั่วไป
- จัดการเอกสารต่างๆของบริษัท - เปิดบิลขาย - บันทึกการรับสินค้าคงคลังต่างๆ - ประสานงานการผลิตในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
6ช่างตัดผ้ายืด
1.ตัดผ้ายืดประเภท Cotton Interlock / Cotton Single Jersey 2.จัดผ้า/ส่วนประกอบของเสื้อผ้า เช่น ผ้ากุ๊น ชิ้นตัว ตามใบสั่งผลิต 3.ปูผ้าหลา / ผ่าข้างผ้า 4.รายงานผลการตัด 5.ตรวจสอบคุณภาพงานตัด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชายน์ อิน ชายด์ จำกัด
7ช่างเย็บงานตัวอย่าง / ทำแพทเทิร์น
เย็บงานตัวอย่าง, แก้ไขงานเย็บ, ลำดับขั้นตอน และวิธีการเย็บงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ศรีมิตรอินเตอร์เทรด จำกัด
8Interior Designer
ลักษณะงาน : ออกแบบ+เขียนแบบงานตกแต่งภายใน งานประจำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซท-เธิร์ส จำกัด
10Designer
ออกแบบลายปักผ้าลูกไม้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาสเท็กซ์ จำกัด