ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 89 หน้า จำนวน 884 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
1ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ระบบไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
2ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
- เชื่อมอาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้า งานสแตนเลสต่างๆ - ผลิต ประกอบ เครื่องจักรตามแบบ - ติดตั้งเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
3ช่าง / คนสวน (จ.เชียงราย)
นายช่าง - ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องใช้ไฟฟ้า อาคารภายในหมู่บ้านเด็ก - ตรวจเช็คตามรอบ - สามารถเคลียร์บิลได้ คนสวน - ดูแลสวน ต้นไม้ โดยรอบหมู่บ้าน - ดูแลอุปกรณ์ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
4ช่างแอร์ (บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
1. มีความรู้ความสามารถงานแอร์และไฟฟ้างานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร 2. งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร 3. มีประสบการณ์ระบบ VRV จะพิจารณาพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
5ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) (บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
1. งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 3. ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
6Draftsman (ไฟฟ้า) AutoCAD / Revit / BIM
- มีประสบการณ์เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM - มีทักษะความรู้งานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร - สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
7Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี 2. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี 3. สามารถถอดแบบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
8Foreman ระบบไฟฟ้า (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
1. ควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้ 2. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
10ช่างเทคนิค(ซ่อมเครื่องชงกาแฟ)
ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ ตู้เบอเกอรี่ แอร์ ร้านกาแฟอเมซอน ------ วันและเวลาเปิดทำการ : จ.-ส. หยุดวันอาทิตย์ / เวลาปฏิบัติงาน 08.30 - 17.30 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด