ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 105 หน้า จำนวน 1,042 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
4ช่างอาคาร ติดต่อ 081-3578527
ตรวจเช็คของเสียหายต่างๆ ซ่อมบำรุงห้องพัก เดินไฟฟ้า ตรวจเช็คความเรียบร้อยระบบต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ร้านอาหาร LE SKY ROOFTOP BAR โรงแรม LE PARADIS BANGKOK
5ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วนมาก)
1. ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน 2. มีหน้าที่ในการตรวจสอบ , ตรวจเช็คของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในส่วนของไฟฟ้า 3. มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในส่วนของการผลิต 4. มีหน้าที่ในก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
6ช่างซ่อมบำรุงประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) ด่วนมาก!!
ซ่อมบำรุง ระบบยูนิตทันตกรรม และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด
8ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต/ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลและบำรุงรักษา ซ่อม รถทุกคันของบริษัท 2.ดูแลระบบแอร์, ไฟฟ้า, น้ำประปา, ระบบสาย LAN, โทรศัพท์ และกล้องวงจรปิดภายในของบริษัทฯ รวมถึงหอพักพนักงาน 3.ทำการแก้ไข ซ่อมแซม เครื่องจักรในบริษัทฯ ตามใบแจ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจ.เอส.โฟม จำกัด
9หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( รับสมัครด่วน!! )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3.ควบคุมการใช้วัตถุดิบ ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมผลิตและถูกต้องตามระบบคุณภาพ 4.ควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจ.เอส.โฟม จำกัด
10ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ซ่อมบำรุง แก้ไข ดำเนินการ ส่วนชำรุดเสียหาย ภายในตัวอาคารท่าอากาศยานดอนเมือง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด