ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 294 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
32ช่างเชื่อม
ทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ งานโครงสร้างโลหะ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการแปรรูป ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี
34ช่างกลึง
1.งานกลึงชิ้นส่วน พาร์ทงาน/อะไหล่ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2.งานมิลลิ่ง พาร์ทงาน อะไหล่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
35ช่างเทคนิค (ภาคกลาง)
1.ดำเนินการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับเทียบและสอบเทียบ ติดตั้ง commissioning , Star-up ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ทำรายงานประจำวันให้แก่หัวหน้างาน 3.ให้คำแนะนำปรึกษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
37General Electrical Service
เป็นช่างไฟฟ้า ประจำที่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) -ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างในอาคารและแก้ไขปัญหา -ทำการ PM. ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆภายในองค์กรเช่น Generator,ตู้โหลดHigh Voltage,ตู้คอนซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
38หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำกสิกร/แจ้งวัฒนะ)
1. บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 2. ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผนการท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด