ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 292 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
74ช่างยนต์หรือช่างกลโรงงานหรือช่างโยธา
สามารถซ่อมบำรุงรถยนตร์ในโรงงานและเครื่องจักรในโรงงานได้ (ปฏิบัติงานที่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออการ์นิค จำกัด
75ผู้ช่วยช่าง, ผู้ช่วยวิศวกร ( สมัครโทร 02-215-6664-6 )
- ช่วยงานช่างและวิศวกร ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคทีเอสซี จำกัด
76ช่างซ่อมบำรุง / Machine & Maintenance Technician ( จ.เชียงใหม่ ด่วน )
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ลอฟบาซ จำกัด
77ช่างเครื่องยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องจักรหนัก รถขุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สหสิน อีควิปเม้นท์ จำกัด
78หัวหน้า/ผู้ช่วยเครื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ Longway 2 สี (ด่วน!)
ดูแล, ควบคุมเรื่องพิมพ์เฟล็กโซ่ Longway 2 สี และสล็อตกล่องกระดาษลูกฟูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท สยามแพคบรรจุภัณฑ์ จำกัด
79ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 2-4 สี (Roland)
พิมพ์กล่องออฟเซ็ท 2-4 สี (เครื่องพิมพ์ Roland), ควบคุม ดูแลประจำเครื่องพิมพ์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท สยามแพคบรรจุภัณฑ์ จำกัด