ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 292 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
51ช่างประจำแผนกซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสถานที่
มีความชำนาญงานเพื่อทำหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และงานระบบประกอบคลังสินค้า และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
52หัวหน้าช่างสุขภัณฑ์
ควบคุมดูแลช่าง สามารถซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำได้ มีความรู้เกี่ยวกับช่างสุขภัณฑ์ต่างๆ สามารถทำงานเป็นกะได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
53ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง
1. ซ่อมบำรุง และบริการโรงงาน เช่น งานเชื่อม , งานสุขภัณฑ์ , งานปูน , กระเบื้อง ,ประปา,ซ่อมอุปกรณ์สำนักงานปิด ขอคนมีพื้นฐานงานช่าง ทางบริษัทมีผู้ฝึกงานให้ หมายเหตุ OT. ขึ้นอยู่กับงานแต่ละวัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
54ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง
1. ซ่อมบำรุง และบริการโรงงาน เช่น งานเชื่อม , งานสุขภัณฑ์ , งานปูน , กระเบื้อง ,ประปา,ซ่อมอุปกรณ์สำนักงานปิด ขอคนมีพื้นฐานงานช่าง ทางบริษัทมีผู้ฝึกงานให้ หมายเหตุ OT. ขึ้นอยู่กับงานแต่ละวัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
55ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง
1. ซ่อมบำรุง และบริการโรงงาน เช่น งานเชื่อม , งานสุขภัณฑ์ , งานปูน , กระเบื้อง ,ประปา,ซ่อมอุปกรณ์สำนักงานปิด ขอคนมีพื้นฐานงานช่าง ทางบริษัทมีผู้ฝึกงานให้ หมายเหตุ OT. ขึ้นอยู่กับงานแต่ละวัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
56ช่างเทคนิคแม่พิมพ์และซ่อมบำรุง
1.ทำชิ้นงานแม่พิมพ์ตามแบบ กลึง,เจียร,มิลลิ่ง 2.ปรับปรุงแก้ไขแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งาน 3.ติดตั้ง/ปรับแต่งแม่พิมพ์ให้เข้ากับเครื่องปั๊ม 4.ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร์ 5.เปลี่ยนและวางแม่พิมพ์ลงเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีอาร์แมกซ์อินดัสตรี้ จำกัด
57ช่างปรับฉีด (เครื่องฉีดพลาสติก)
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
58ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)
- บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ - ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
60ช่างพ่นสี (Technician Sparay Paints)
1. รับผิดชอบดูแลห้องพ่นสีระบบลมเข้าออก 2. รับผิดชอบดูแลห้องพ่นสีเตรียมพื้นระบบลมเข้าออก 3. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยุโรปามอเตอร์ จำกัด