ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 292 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
91ช่างทั่วไป
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
92ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
93หัวหน้าช่าง
ทำงานในระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ ความเย็น และระบบภายใน อื่นๆ ในเรือยอร์ช สถานที่ทำงานคือ เวิร์คชอฟและท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (อาจมีงานต่างจังหวัดบ้าง)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์รัส มารีน เซอร์วิส จำกัด
94หัวหน้าฝ่ายช่างกล
ควบคุมเครื่อง แก้ปัญหาหรือแก้ไขเบื้องต้นต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องจักรกล ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทไซก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
95ช่างทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการรับน้ำมันทางท่อตามแผน งานจ่ายน้ำมันทางรถบรรุทุกทุกผลิตภัณฑ์ งานตรวจสอบและบันทึกอุปกรณ์ท่อทางรับของทุกผลิตภัณฑ์ งานเก็บสำรองผลิตภัณฑ์ งานรักษาความสะอาดอุปกณ์และพื้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
96ช่างเทคนิค
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1)สนับสนุนงานซ่อมบำรุง วัสดุตกแต่ง งานระบบ อุปกรณ์เครื่องครัวภายใน ร้านเท็กซัส ชิคเก้น ควบคุมงานซ่อมบำรุงของผู้รับเหมา รายต่าง ๆ 2)สนับสนุนการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
97ช่างยนต์ FIT Auto ปตท.บางบ่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์บริการยานยนต์ มาตรฐาน ปตท. ให้บริการซ่อมเบา ตรวจเช็ค รถยนต์ให้กับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
98พนักงานปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานปฏิบัติการคลัง งานตรวจสอบรถบรรทุกและอุปกรณ์ก่อนเข้าเติมน้ำมัน งานจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุกน้ำมัน งานรับน้ำมันทางท่อ งานเก็บตัวอย่างน้ำมันบนถังใหญ่ งานบรรจุและจ่ายน้ำมัน 200 ลิตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
99ช่างปฏิบัติการ(โหลดก๊าซ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการโหลดก๊าซขึ้นรถเทเลอร์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Compressor ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทำการโหลดก๊าซ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
100ช่างยนต์ FIT Auto ปตท.ถนนเทพรักษ์ สะพานใหม่
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการซ่อมเบา เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้บริการที่ดีกับลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)