ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 86 หน้า จำนวน 854 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
1ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และงานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. เชื่อมท่อ (เหล็กดำ) 3. เชื่อท่อแก๊ส 4. เชื่อระบบเครื่อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจำโรงงาน/คลั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
2CNC
1. มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ 2. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ของเครื่อง CNC ได้ 3. มีความรู้ด้านอ่าน Drawing 4. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
3Maintenance & Fitting Mold
1. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 2. ดูแลรักษาแม่พิมพ์ และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. จัดทำเอกสารเก็บข้อมูล และจัดทำบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานตัวเอง พร้อมเรียกตรวจสอบได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
4EDM
1. มีความรู้ด้านแม่พิมพ์ 2. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ของเครื่อง EDM ได้ 3. มีความรู้ด้านอ่าน Drawing 4. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
5finishing (ช่างตกแต่งแม่พิมพ์)
1. ขัดเงาแม่พิมพ์ ลบเหลี่ยม-ลบคลื่น 2. ตรวจสอบงานก่อนทำและหลังทำ 3. ดูแลรักษา เครื่องมือ-เครื่องใช้ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมคา (ประเทศไทย) จำกัด
6ช่างซ่อมบำรุง/ติดตั้งเครื่องจักร
1. ติดตั้งเครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องจักร ประเภทเครื่องจกัร: เครื่องเจาะเหล็ก เครื่องเลื่อยเหล็ก เครืองตัดท่อ ปาดท่อ ฯลฯ เครื่องบีวิลลิ่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
7เจ้าหน้าที่ขัดเคลือบสีรถยนต์
- งานบริการ ดูแลรักษาบำรุงรถยนต์ - งานขัดเคลือบสีรถยนต์ - ดูแลรถโชว์ตามงานต่าง ๆ - แนะนำสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกไกวส์(ไทยแลนด์) จำกัด
8เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
- รับ-ส่งเอกสาร ส่งของ - งานบริการดูแลรักษาบำรุงรถยนต์ - แนะนำการขัดเคลือบสีรถยนต์ - แนะนำสินค้า และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมกไกวส์(ไทยแลนด์) จำกัด
9ช่างคุมเครื่องตัด CNC
คุมเครื่องตัด CNC (แก๊ส-พลาสม่า) ตัดชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟ.ที.เอส. กรุ๊ป จำกัด