ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 142 หน้า จำนวน 1,413 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
1Sale
- ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - ดูแลยอดขายในแต่ละเดือนให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อกำหนดระบบการขายระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ - ช่วยเหลือ ประสานงาน นำเสนอสินค้าและบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2รองหัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตหมึกพิมพ์ - ควบคุมคุณภาพการผลิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 www.hrscservice.com www.hrscjobs.com ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3ช่างซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้า ,เครื่องจักร , ซ่อมสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ,บำรุงรักษา ------------------------------ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 อีเมล : [email protected] www.hrscservice.co...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4CAD Designer
ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Matrix, Rhino ------------------------------- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 อีเมล : [email protected] www.hrscservice.com www.hrscjobs.com ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
5ช่างซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้า ,เครื่องจักร , ซ่อมสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ,บำรุงรักษา ---------------------------------- ประกอบธุรกิจ: ผลิตเครื่องประดับ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel.02-9158587 ต่อ 602 www.hrscser...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
6พนักงานขับรถฝ่ายช่างบริการ Service กำจัดแมลง
- ขับรถกระบะบริการให้ช่างบริการ Service กำจัดแมลงไปตามบ้านลูกค้าต่าง ๆที่ได้รับมอบหมายประจำวัน - ช่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างฝ่ายบริการService กำจัดแมลง - อำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์เครื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
7พนักงานขนส่งสินค้า (เด็กติดรถ)
1.ยกของ 2.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
8QMR, QA / GHP, HaCCP Officer
สนับสนุนระบบมาตรฐาน GMP (ดำเนินการต่อ) และจัดสร้างเอกสารระบบมาตรฐาน อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด
9หัวหน้าฝ่ายผลิต / Leader / Supervisor
- ควบคุมคุณภาพการผลิต - จัดสรรบุคลากร ตามปริมาณงานในแต่ละวัน - บริหารคุณภาพินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์มเฟรช จำกัด