ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
42เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสารนำเข้า - ส่งออก (Operation Import & Export officer)
1. ประสานงานกับลูกค้าฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 2. จัดเตรียมเอกสาร นำเข้า - ส่งออก 3. คีย์ข้อมูลใบขน ขาเข้า - ขาออก 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ติดต่อประสานงานกับชิ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอซีซีแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
43IMPORT FREIGHT & CUSTOMS OPERATION OFFICER
ตรวจสอบเอกสารนำเข้า เช่น BL, Form E, Invoice, Packing list วางแผนงานผ่านพิธีการศุลกากรและส่งมอบสินค้ากับชิปปิ้ง วางแผนงานจัดรถเทลเล่อร์ นัดหมายกำหนดการส่งมอบสินค้ากับลูกค้า ตรวจสอบเอกสาร ใบขนสินค้...ดูรายละเอียด
องค์กร : FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD.
44EXPORT CUSTOMER SERVICES & DOCUMENTATION
1. งานด้านประสานงานเรื่องการขนส่งตู้คอนเทรน์เนอร์ - ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการจองเรือ - ประสานงานจองเรือกับบริษัทเรือ - ประสานงานรถหัวลากตู้คอนเทรนเน่อร์ 2. งานด้านเอกสารส่งออก - จัดทำเอกสารด้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD.
45OPERATION IMPORT & EXPORT MANAGER
- ควบคุมทีมงาน แผนกส่งออก และ นำเข้า ให้บรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้ - เป็นผู้รับผิดชอบผลงานของคนในทีม - ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม - เป็นที่ปรึกษาและคอยแก้ปัญหาให้คนในทีม - สอนง...ดูรายละเอียด
องค์กร : FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD.
46CUSTOMS SPECIALIST ผู้ชำนาญการศุลกากร
ตรวจสอบ และ ให้พิกัดศุลกากร ตรวจสอบใบขนสินค้า ยื่นสูตรผลิต และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD.
47จัดซื้อ ประสานงานต่างประเทศ
ทำหน้าที่ดิวกับคู่ค้าในต่างประเทศและในประเทศที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาขายได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามที่บริษัท ฯ ที่ต้องการได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด
48Sales
Seabra Trans International Co., Ltd • Responsible for business development with existing and new client. • Clients visitation and meeting. • Problem solving for clients. • Achieve the target / bud...ดูรายละเอียด
องค์กร : Sealitegroup Co.,Ltd.
49เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.รับผิดชอบงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อ 3.วางแผน ควบคุม ติดตามงานตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ติดต่อสั่งซื้อ และต่อรองราคาสินค้า ที่นำเข้าจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูแมท จำกัด