ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
22ผู้ช่วยฝ่ายผลิต ปฏิบัติงาน ปตท. MCC นิคมเอเชีย ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ขนถ่าย เติมวัตถุดิบในการผลิต 2. ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA 3. เติมสารสู่รถขนย้าย 4. เปลี่ยนตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรอง 5. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ , เติมสารคลอรีน 6. งานอื่น ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
24ผู้ช่วยฝ่ายผลิต ปฏิบัติงาน ปตท. MCC นิคมเอเชีย ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ขนถ่าย เติมวัตถุดิบในการผลิต 2. ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA 3. เติมสารสู่รถขนย้าย 4. เปลี่ยนตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรอง 5. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ , เติมสารคลอรีน 6. งานอื่น ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
26ผู้ช่วยฝ่ายผลิต ปฏิบัติงาน ปตท. MCC นิคมเอเชีย ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ขนถ่าย เติมวัตถุดิบในการผลิต 2. ขนถ่าย BSA /SA ,MA และผง AA 3. เติมสารสู่รถขนย้าย 4. เปลี่ยนตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรอง 5. เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ , เติมสารคลอรีน 6. งานอื่น ๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
27ประสานงานส่งออกต่างประเทศ ( จ.บุรีรัมย์ )
ประสานงานการขาย order ต่างประเทศ ทางโทรศัพท์ประจำบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
28Leader Production & Leader Warehouse ปฏิบัติงาน บริษัท อิวอนิค ซิลิกา (ยูไนเต็ด) ประเทศไทย จำกัด นิคมมาบตาพุด ระยอง ถ.
รายได้ & สวัสดิการ รายได้รวมประมาณ 19,076 บาท ต่อ เดือน รายวัน 380 (656 ค่าแรง+OT 4ชม ต่อ วัน) ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่ารถ 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่าเช่าบ้าน 1,000 บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
29Leader Production & Leader Warehouse ปฏิบัติงาน บริษัท อิวอนิค ซิลิกา (ยูไนเต็ด) ประเทศไทย จำกัด นิคมมาบตาพุด ระยอง ถ.
รายได้ & สวัสดิการ รายได้รวมประมาณ 19,076 บาท ต่อ เดือน รายวัน 380 (656 ค่าแรง+OT 4ชม ต่อ วัน) ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่ารถ 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่าเช่าบ้าน 1,000 บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
30Leader Production & Leader Warehouse ปฏิบัติงาน บริษัท อิวอนิค ซิลิกา (ยูไนเต็ด) ประเทศไทย จำกัด นิคมมาบตาพุด ระยอง ถ.
รายได้ & สวัสดิการ รายได้รวมประมาณ 19,076 บาท ต่อ เดือน รายวัน 380 (656 ค่าแรง+OT 4ชม ต่อ วัน) ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่ารถ 1,000 บาท ต่อ เดือน ค่าเช่าบ้าน 1,000 บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด