ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 24 หน้า จำนวน 235 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานนำเข้า/ส่งออก/Shipping/งานด้านต่างประเทศ
1 Sales ประสานงานภาษาจีน( สีลม บางรัก )
ขายคอร์สความงาม(ปลูกผม) * ขายหัตถการทรีตเม้นหลังปลูกผม รวมถึงเวชภัณฑ์และยา * ติดตามอาการคนไข้ และให้บริการคนไข้ตามที่คนไข้ต้องการผ่านช่องทางต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : -เพศชาย/หญิง -อายุระหว่าง24...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ประสานงาน นำเข้าและส่งออก
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท - ประสานงานกับตัวแทนบริษัท(ชิปปิ้ง)และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในด้านการนำเข้า - ดูแลเอกสารนำเข้าติดตามและประสานงานแก้ไขเอกสาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก SHIPPING
1. วางแผนและบริหารต้นทุนในการขนส่งสินค้า Export ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดต่อประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ ลูกค้า ทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3. จัดการและจัดเก็บเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามผล สถานะของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
5หัวหน้าทีมปฏิบัติการ
1.งานสรรหา/คัดเลือก/อบรม/ประเมินผล - พขร.เข้าทำงานใหม่และพขร. ที่เปลี่ยนประเภทรถขับ - อบรม พขร.ใหม่ และควบคุมการทำงาน - ติดตามการทำงานของ พขร.ใหม่และร่วมประเมินผลงาน - กรณี พขร.มีประสบการณ์ด้านขนส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
6เจ้าหน้าที่งานตู้คอนเทรนเนอร์
นำส่งตู้สินค้าไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้อง และแม่นยำ ไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อการส่งตู้สินค้าออกนอกประเทศ ติดตามหมายเลขตู้ / ซีล เพื่อบันทึกและส่ง mail ให้ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบอร์ตู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
7หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์
*งานวางแผนงานจัดส่ง - รับ Sales Order จากฝ่ายขาย มาบริหารจัดการ งานจัดรถในทีม - วางแผนงานจัดส่งสินค้าร่วมกับพนักงานจัดรถในทีมทั้งหมด ( Planning ) - กำกับดูแลการจัดรถ และติดตามสถานะงานให้เป็นไปตามแผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
8เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ
-ติดตาม/ควบคุมอุปกรณ์ส่วนควบจาก พขร.และประสานกับฝ่ายคลังอะไหล่ -รับ-ส่ง อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ในการขนส่งที่ชำรุดซ่อม -รับ-ส่ง สินค้าเสียหายเข้า Stock ฝ่ายปฏิบัติการ -ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามแผนงาน -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร นำเข้า - ส่งออก
1.จัดทำเอกสาร นำเข้า - ส่งออก Invoice Packing List L/C 2.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โชคดี ซี โปรดักส์ จำกัด
10พนักงานขาย / sale representatives
หาลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้า/ ผู้ส่งออก เพื่อเสนองานตัวแทนขนส่งและออกของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรเม็ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด