ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 91 หน้า จำนวน 908 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำ ออกใบ PR ออกใบ PO ส่งแฟกซ์ ติดต่อประสานงานกับชัพพลายเอ้อ จัดหาชัพรองรับงาน ต่อรองราคา ดูแล คลังสินค้า วัสดุสิ้นเปลือง ควบคุมสโตร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิว กลอรี่ สตาร์ ออโต้โมทีฟ จำกัด
3พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า
1.รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ 2.ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ 3.จัดระบบการจัดเก็บสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
4พนักงานคลังสินค้า
- ดูแลการจัดเก็บ การรับ-จ่ายสินค้า และยกขนสินค้าได้ - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เช็คตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา - เบิก-ควบคุมสินค้าจากสต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
- สอบเทียบราคาสินค้า - จัดซื้อภายในประเทศ ประเภท สินค้าอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
7สโตร์/คลังสินค้า
- ควบคุมสต๊อกสินค้ารับเข้า /จ่ายออก - ตัดสต๊อกสินค้าประจำวันโดยโปรแกรม Express - จัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์เพื่อการจัดส่ง - จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือทุกๆ สิ้นเดือน - เช็คสต๊อกประจำเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ONEPLUS ENGINEERING CO.,LTD.
8หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
ควบคุมดูแลคลังสินค้าและสายงานจัดส่งสินค้าประเภทอาหารและเครื่องปรุงนำเข้าจากประเทศเกาหลี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรไทย จำกัด
9เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (สมุทรปราการ)
- ประสานงานด้านการจัดซื้อให้กับฝ่ายขายที่สั่งซื้อสินค้า กับ Supplier - ตรวจสอบ PO ที่ที่ฝ่ายขายส่งมา และ ส่ง Fax ให้ Supplier เพื่อสั่งสินค้า - ตรวจสอบสถานะสินค้าในคลังสินค้า ก่อนทำการสั่งสินค้าต่าง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท TPC2000Group
10พนักงานติดรถจัดส่ง(สมุทรปราการ)
- ติดรถจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ - ยกของขึ้นรถและยกลงให้ลูกค้าตามหน้างานต่างๆ - ขับรถส่งของแทนพนักงานคนอื่นได้ (บางครั้ง) - และงานอิ่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัท TPC2000Group