ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
191ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ 1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2.งานบริหารผลตอบแทน 3.งานพัฒนาและฝึกอบรม 4.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5.การจัดการทั่วไป 6.การจัดการงานด้านธุรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
193นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมอาชีพ (Employment Social Worker)
คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม Friends-International ในกรุงเทพฯประเทศไทย (Peuan Peaun) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คนที่มุ่งมั่นในการสร้างบริการทางสังคมที่ก้าวล้ำสำหรับเยาวชนเด็กและครอบครัวในประเทศไทย ใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
194เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนงานเงินเดือน)
1. บันทึกตารางกะ,ตารางวันหยุด 2. บันทึกข้อมูลใบลา 3. ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน 4. อนุมัติค่าล่วงเวลา 5. บันทึกรายการสวัสดิการต่างๆ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
195HR/ADM MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ)
วางแผนการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
196พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การสรรหาบุคลากร งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน การพัฒนาหน้าที่การทำงาน งานค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน งานด้านสวัสดิการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
197ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
198ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การสรรหาบุคลากร งานด้านวินัยออกกฎระเบียบต่างๆ ประกาศคำสั่ง บันทึกเวียน การพัฒนาหน้าที่การทำงาน งานค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน งานด้านสวัสดิการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
199เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลประจำโรงงาน (พนักงาน 50 คน)
ดูแลระเบียบวินัย ของพนักงาน, ดูแลทรัพยสินส่วนกลาางของบริษัทฯ เช่น รถยนต์, หอพัก, และอื่น ๆ , จัดทำเงินเดือน, OT ,ประกันสังคม ,ยื่นภงด....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีโอกรุ๊ป จำกัด
200Make-up Trainee
1.จัดอบรมและให้คำปรึกษาด้านความงาม การแต่งหน้าในแบบฉบับของเหล่าดาราฮอลลีวูด ดึงจุดเด่น ลบจุดด้อย เติมแต่งความงามให้เปล่งประกายเฉิดฉายความเป็นดาวออกมา 2.แนะนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Workshop / Mini Works...ดูรายละเอียด
องค์กร : Vie Exclusive