ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
171เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร (ภาคสนาม)
• สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ • ติดต่อสัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือก ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ • ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ Web สมัครงาน และช่องทางอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
172Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
173Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
174Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
175Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
176Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
177Human Resource (HR) ทำงานเพลินจิต ด่วนมาก! โทร 092-260-0819/061-602-0317 หรือ Ad line : ai.prtr
สรรหาว่าจ้าง - การรับสมัครและการลาออก - ดูแลในส่วนของอัตรากำลังบุคลากรในองค์กร - จัดเตรียมรายงานข้อมูลการเข้าใหม่-ลาออกของพนักงานในแต่ละเดือน - Hire ข้อมูลพนักใหม่ และทำการ Terminate ข้อมูลพนักง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
178เจ้าหน้าที่บุคคล
-สรรหาพนักงาน-จ้างงาน - ปฐมนิเทศ - ประเมินการทดลองงาน - บันทึกประวัติข้อมูลทะเบียนพนักงาน - จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อใช้การประเมิน - ประสานงานเรื่องประกันสังคม และเวิร์คเพอร์มิท - ประสานงานกับส่ว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทรัยเน็กซ์ จำกัด
179HR
Manage and monitor all Human Resources operation: manpower planning, recruitment, employee development, employee relations and engagement, compensation and benefits, organizational change. Contribute...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัวขาว เทรดดิ้ง จำกัด
180พนักงานคีย์ข้อมูล (ประจำบริษัท) พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย
จัดทำเอกสารประจำวันภายในสำนักงาน หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน - จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด