ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
141เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. รับผิดชอบกระบวนการทำงานของระบบ HRIS และรายงานผลการทำงานเป็นระยะในด้านการบันทึกข้อมูลพนักงานและการพัฒนารายงานเฉพาะกิจต่างๆ 2. รับผิดชอบในการรักษาระบบ, และเสนอแนะวิธีการ การแก้ไขปัญหาและการออกแบบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
142HR Manager/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สระบุรี)
- Managing a full range of HR functions. - Managing and controlling all HR operations, including manpower planning, recruitment, compensation & benefits, employee relations and welfare. - Reviewing ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
143เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. รับผิดชอบกระบวนการทำงานของระบบ HRIS และรายงานผลการทำงานเป็นระยะในด้านการบันทึกข้อมูลพนักงานและการพัฒนารายงานเฉพาะกิจต่างๆ 2. รับผิดชอบในการรักษาระบบ, และเสนอแนะวิธีการ การแก้ไขปัญหาและการออกแบบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
144HR Manager/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สระบุรี)
- Managing a full range of HR functions. - Managing and controlling all HR operations, including manpower planning, recruitment, compensation & benefits, employee relations and welfare. - Reviewing ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
145Site Coorninator ปฏิบัติงานร่วม บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และให้นโยบายพนักงาน 2.ควบคุมการทำงาน ของหัวหน้างาน ประจำพื้นที่หน้างาน ให้ปฏิบัติงานให้ตรงไปตามแผนที่กำหนด 3.จัดหาบุคลากรทดแทน ให้เต็มตามโมเดลอยู่เสมอ 4.จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
146เจ้าหน้าที่ประสานงาน(Site manager) ปฏิบัติงานโรงงานนิคมมาบตาพุด ระยอง
ประสานงาน ระหว่าง ผู้ว่าจ้าง กับพนักงาน ดูเเลอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ในด้านต่าง ๆ สรรหา ว่าจ้าง จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน วางเเผนอัตรากำลัง บริหารจัดการเงินเดือน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
147Site Coorninator ปฏิบัติงานร่วม บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และให้นโยบายพนักงาน 2.ควบคุมการทำงาน ของหัวหน้างาน ประจำพื้นที่หน้างาน ให้ปฏิบัติงานให้ตรงไปตามแผนที่กำหนด 3.จัดหาบุคลากรทดแทน ให้เต็มตามโมเดลอยู่เสมอ 4.จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
148เจ้าหน้าที่ประสานงาน(Site manager) ปฏิบัติงานโรงงานนิคมมาบตาพุด ระยอง
ประสานงาน ระหว่าง ผู้ว่าจ้าง กับพนักงาน ดูเเลอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ในด้านต่าง ๆ สรรหา ว่าจ้าง จัดส่งพนักงานเข้าปฏิบัติงาน วางเเผนอัตรากำลัง บริหารจัดการเงินเดือน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
150Site Coorninator ปฏิบัติงานร่วม บริษัท GC นิคมมาบตาพุด ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และให้นโยบายพนักงาน 2.ควบคุมการทำงาน ของหัวหน้างาน ประจำพื้นที่หน้างาน ให้ปฏิบัติงานให้ตรงไปตามแผนที่กำหนด 3.จัดหาบุคลากรทดแทน ให้เต็มตามโมเดลอยู่เสมอ 4.จ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด