ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
131Supervisor แม่บ้าน ปฏิบัติงาน GC Phenol
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ติดต่อประสานงาน รับนโยบาย จากหัวหน้างาน เเละ ผู้ว่าจ้าง เพื่อปฏิบัติ 2. วางเเผนอัตรากำลัง ทดเเทนเเรงงาน กรณี พนักงานขาด ลา 3. ดูเเลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ว่าจ้างเเละพนักงาน 4. จัดท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
132เจ้าหน้าที่ประสานงานแรงงานต่างด้าว
-ดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa,Work Permit ให้ถูกต้องตามกฏหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริาัท -จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน -ตรวจรับแรงานต่างด้าว จัดที่พักให้กับแรงงานต่างด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
133ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล (บริษัทในเครือ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา ก...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลยันฮี
136Trainer Product
- อบรมพนักงานขายทั้งใหม่และเก่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ - จัดการ Class ในการอบรม - ออกพื้นที่ตรวจตลาด - จัดการประสานงานในแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : FESSOPY CO,LTD (สมาร์ทโฟน Realme)
137เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ 1. ดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร 2. ดูแลเรื่องการประเมินผลการทดลองงาน 3. สำรวจการฝึกอบรม/พัฒนาและจัดทำแผนฝึกอบรมประทำปี 4. จัดทำ KPI ของฝ่าย 5. จัดทำเงินเดือน 6...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด (THAICREAM)
138เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานเป็น จป.วิชาชีพได้ตามกฏหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน ดูแลงานด้านระบบ ISO และ ระบบ IFS & BRC ดูแลงานด้าน Hygienic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
139เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.ดูแลเอกสารในส่วนของงานบุคคล 2.สัญญาว่าจ้างพนักงาน 3.Attandance 4..งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กุนธัต (ประเทศไทย) จำกัด
140เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน/ประจำออฟฟิศสุวินทวค์/ทำโปรแกรมบีพลัสได้
ทำเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบการทำเงินเดือนตามหน้างาน ทำโปรแกรมบีพลัสได้ เดินทางมาทำงานสะดวก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด