ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
91ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ (HR&GA Assistant Manager) รับสมัครด่วน....
1.Employment and Recruitment (Both Thai and Migrant workers) การสรรหาและการว่าจ้าง (ทั้งแรงานไทยและแรงงานต่างด้าว) 2.Manage Employee Benefits , Welfare, Payroll and Feed Back. บริหารจัดการผลประโยชน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
92Human resources Executive officer
Operate HRM functions such as recruitment, compensation, and benefits, payroll and welfare, performance management. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต้าถุง(ประเทศไทย) จำกัด
93หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. ดูแลบริหารงานฝ่ายบุคคล 2. ทำแผนงานประจำปี 3. พัฒนางานหรือโครงสร้างต่างๆ 4. ดูแลตรวจสอบเอกสารราชการ 5. ติดต่องานราชการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
94พนักงานสรรหาและฝึกอบรม
1.ทำแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานงานให้มีการอบรมตามแผน บันทึกผล 2.ทำแผนกำลังพลประจำปี สรรหา คัดเลือกให้ได้พนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ จนได้พนักงานมาทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
96เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนงานเงินเดือน)
1. บันทึกตารางกะ,ตารางวันหยุด 2. บันทึกข้อมูลใบลา 3. ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน 4. อนุมัติค่าล่วงเวลา 5. บันทึกรายการสวัสดิการต่างๆ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด
97เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ฝึกอบรม) พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย
ทำหน้าที่จัดอบรมพนักงานก่อนเข้าทำงาน รวมทั้งปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทำงานทุกวัน จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
98เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
สรรหา-ว่าจ้าง พนักงานประจำออฟฟิศ, พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค,แม่บ้านและรปภ. ประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จัดทำเอกสารการเข้าออกของพนักงานและรายงานอื่นๆ ประสานงานกับฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด
99เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
- จัดทำแผนการฝึกอบอรมประจำปี - จัดทำ Training Need - จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ พร้อมวัดผล/วิเคราะห์ เสนอแผนแก้ไข - ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม - ประสานงานและจัดทำหลักสูต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
100Warehouse & Admin.
จัดทำเอกสารรับ-ปล่อยสินค้า จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ด้าน Operation ทำรายงานตารางการทำงานการรับปล่อยสินค้า ประสานงานการรับข้อมูลบริการลูกค้า จัดทำรายละเอียดการเบิก-รับสินค้าเพื่อตั้สต๊อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : Sealitegroup Co.,Ltd.