ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 72 หน้า จำนวน 716 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1รับสมัครด่วน!!! เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) [มีประสบการณ์]
- ดูแลการจัดระบบงานร้านกาแฟ - อบรม และสอนการทำกาแฟให้แก่พนักงาน และลูกค้า - จัด และออกบู๊ทงานอีเว้นท์ต่างๆ ของบริษัท - ให้ข้อมูลแก่ลูกค้ากลุ่มแฟรนไชน์ - ประสานงานภายในแผนก - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธรุการ
-สรรหา สัมภาษณ์บุคคลและบริหารจัดการงานบุคคลทั้งพนักงานเข้า-ออก -จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม -สรุปเวลาทำงานของพนักงานและจัดทำเงินเดือนพนักงาน 2 งวด/เดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด
3ฝ่ายบุคคล-ธุรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตร การพิจารณาการทำงานของพนักงาน (KPI) ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด
4พนักงานฝ่ายบุคคล
- บริหารทรัพยากรบุคคล - จัดทำเอกสารพนักงาน - เช็ควันขาด ลา มาสาย - คิดเงินเดือนพนักงาน - ติดต่อดำเนินการทางเอกสารกับทางราชการ - ปฐมนิเทศบุคลากร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน - สรรหาบุคลากรที่มีความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
7เจ้าหน้าที่สรรหาภายนอก ประจำสำนักงานใหญ่ ซี.ซี.คอนเทนท์
-เข้าพื้นที่ทำการโปรโมทและติดใบปริว -รับสมัครพนักงาน -แนะนำหรือส่งพนักงานใหม่ ขึ้นหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
8เจ้าหน้าที่ประสานงานแรงงานต่างด้าว
-ดำเนินการเอกสารแรงงานต่างด้าว Visa,Work Permit ให้ถูกต้องตามกฏหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริาัท -จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน -ตรวจรับแรงานต่างด้าว จัดที่พักให้กับแรงงานต่างด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
9ฝ่ายบุคคล
จัดทำรายงานเงินเดือน,คิดค่าแรงตามบัตรตอก,จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม,จัดทำเอกสารยื่นภงด.1,ต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
10ธุรการหน้างานอบรมสัมมนา
ออกหน้างาน เป็นผู้ช่วยวิทยากรสัมมนา ดูแลความเรียบร้อย ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกให้วิทยากร และ ผู้เข้าสัมมนา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ จำกัด