ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 58 หน้า จำนวน 573 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
1ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อบรม ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Officer)
เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. (หรือตามตกลง) วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์​ (เลือกวันหยุดได้) รายละเอียดงาน:- 1. ทำหน้าที่วางแผนและจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงการรับสมัครพนักงาน การสัมภาษณ์ ต่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร
-สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด -ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ทำงานเดือน -งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่
4เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
• สรรหาบุคคลากรเพื่อมาร่วมงานกับองค์กร หาแหล่งงาน สรรหาหลักสูตรอบรมพนักงานในสายงานๆ ในบริษัทฯ ดำเนินการและติดต่อประสานงานทั้งภายนอกและภายในตามแผนฯ อื่นๆปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของบริษัท • ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สิวะดลบริหารสินค้า จำกัด (SDCL)
5เจ้าหน้าที่บุคคล (ดูแลแรงงานพม่า)
จัดทำเอกสารการรับสมัครพนักงานแรงงานพม่า จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานพม่า ดำเนินการต่อ VISA และ Work-permeit และต่ออายุ 90 วัน ดูแลพนักงานแม่บ้าน คนสวน ดูแลสำนักงานและพื้นที่ที่แผนกบุคคลดูแล จัดทำปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด
6ฝ่ายประสานงานขาย
1.ตรวจสอบ เก็บข้อมมูลลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทางการตลาด 3.ติดต่องานกับลูกค้า ผ่านทางโชเชียลเน็ตเวิร์ก และ เว็บไซต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : T.K Marketing Netwrok จำกัด
7**** เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR Officer) ****
วางแผนการบริหารงานบุคคล, พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน, สรรหาและคัดเลือกพนักงาน, จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน, ยื่นประกันสังคม, บักทึกข้อมูลพนักงาน ประวัติพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด
8ฝ่ายบุคคล-ธุรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตร การพิจารณาการทำงานของพนักงาน (KPI) ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) [มีประสบการณ์]
- ดูแลการจัดระบบงานร้านกาแฟ - อบรม และสอนการทำกาแฟให้แก่พนักงาน และลูกค้า - จัด และออกบู๊ทงานอีเว้นท์ต่างๆ ของบริษัท - ให้ข้อมูลแก่ลูกค้ากลุ่มแฟรนไชน์ - ประสานงานภายในแผนก - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
10ผู้ดูแลสาขาประจำจังหวัดเชียงราย (Supervisor)
- ดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน ของสาขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย - ตรวจสอบเอกสาร และรายงานต่างๆ ของสาขาก่อนนำส่งส่วนกลาง - ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการดำเนินงานของสาขา - กระตุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.