ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 191 หน้า จำนวน 1,901 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1Assistant Accounting Manager
1. บันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายตามแผนกตามหลักการทางบัญชีและการเงิน 2. ตามสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ และจัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3. ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ 4. ดูแลงานด้านภาษีอากร 5. จัดทำรายงานทางภาษีสิ้นเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
2พนักงานบัญชี
เวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. (หรือตามตกลง) วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์​ (เลือกวันหยุดได้) สถานที่ทำงาน: ซอยลาดกระบัง 38/4 1. เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารให้ตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนาม 2. ลงบันทึกบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
3การเงิน
บันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อ รับรู้ต้นทุน แต่ละหมวดงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ กรุ๊ป
4พนักงานบัญชี
- คีย์บิลซื้อ - จัดเก็บใบกำกับภาษีซื้อ ทำรายงานภาษีซื้อ - เปิดบิลขาย ทำรายงานภาษีขาย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - บันทึกเงินสดย่อย การตั้งเบิกเงินสดย่อย ควบคุมเงินสดย่อยของบริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แฟนแทสติค ไทรอัม จำกัด
5บัญชี-การเงิน
จัดทำเอกสาร เปิดบิล-ส่งของ รับเช็ค-วางบิล จัดทำเอกสารการจ่ายเช็คเจ้าหนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอฟ.ที.เอส. กรุ๊ป จำกัด
7พนักงานบัญชี (ประจำสำนักใหญ่ กรุงเทพกรีฑา) ด่วนมาก
1. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2. บันทึกรายละเอียดของสินค้า, Packing และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับ Order 3. จัดทำใบสำคัญจ่าย 4. จ่ายเช็ค และ วางบิล พร้อมทั้งตามใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด
8เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ - ดูแล บันทึก และตรวจสอบงานเอกสารด้านบัญชีของบริษัทฯ - ติดต่อและส่งเอกสารข้อมูลบัญชีต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำและยื่นแบบภาษีทุกประเภทของบริษัท - และ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
9ธุรการ บัญชี (ปิดงบได้)
1. จัดเก็บเอกสารทางการเงิน และบัญชี 2. จัดทำใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ บันทึกค่าใช้จ่าย ทำบัญชีรายวัน 3. ดูแลเรื่องเอกสารเกี่ยวกับของเข้าและขายออก 4. รวมรวมเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท และนำส่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
10การเงินจ่าย ( AP ) * ด่วน *
การเงินจ่าย ( AP ) - กำหนดการเบิก-จ่าย รอบดิว บริษัท รับวางบิลลูกค้า - บันทึกพร้อมเอกสารตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ใบกำกับภาษีซื้อ ตรวจเช็คทำรายงาน ยื่นนำส่ง ภพ. 30 ทางอินเตอร์เน็ต -รวบรวมเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด