ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 115 หน้า จำนวน 1,143 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
1ธุรการฝ่ายบัญชี
- จัดทำ/เตรียมเอกสารภาษีทุกประเภทและรายงานภาษีส่งต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำและจัดเก็บเอกสารหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวัน พร้อมสรุปรายงาน - จัดเก็บเอกสารบิลประวัติลูกค้า - จัดเตรียม/...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
2พนักงานธุรการ/บัญชี
-ลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -จัดเก็บ รวบรวม ประสาน เรื่องเอกสาร -ช่วยงานส่วนกลางของบริษัท -ดำเนินการติดต่อลูกค้าเพื่อสำรวจความพึงพอใจ หรือนัดหมายเข้าใช้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ในเครือนครชัย
3สายไหม - พนักงานบัญชี
1.ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดเก็บเอกสารต่างๆ 2.บันทึกรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ 4.จัดทำแบบภาษี ภงด.1,3,53 ภธ.40, กท.20, สปส.1-10 5.บันทึกบัญชี และตรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
4พนักงานบัญชีฝ่ายขาย
บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี , ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขาย , ทำรายงานสรุปทางด้านการขาย , งานเอกสาร ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด)
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี ทำงบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
10ธุรการบัญชี
- ออกบิลขายรายวัน - ตรวจสอบเอกสาร เงินสดย่อย - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office Excel, Word เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระเครื่องเมืองไทย จำกัด