ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 312 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1เลขานุการผู้บริหาร *ด่วน*
1.ดูแล ประสานงาน ระหว่าง ภายในบริษัท ฯ และผู้บริหาร 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารการนำเสนอเพื่ออนุมัติ 3.ดูแลคิวงานของผู้บริหาร 4.ประสานงาน กับฝ่ายบริหาร 5.จัดทำประชุม รายงานการประชุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
2เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
3เลขานุการผู้บริหาร บ.ซี.ซี.คอนเทนท์ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆตามคำสั่ง - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5ผู้ประสานงาน ปฏิบัติงาน ตึกเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ENCO)
หน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานด้านความสะอาด 2. ประสานงานรับนโยบายจากหัวหน้างาน เพื่อกระจายงานให้กับพนักงาน 3. จัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 4. เข้าร่วมประชุมระดับหัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
6ธุรการ ปฏิบัติงาน GC ME หนองเเฟบ (นิคมมาบตาพุด) ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปฏิบัติการควบคุมระบบ และดูแลรักษาระบบSAP 2. ดำเนินการGeneral Sap Job ให้แก่ Maintenance User รวมไปถึงการปิดงานจากระบบ 3. สรุปและติดตามรายการงานที่ User ไม่ดำเนินตามเงื่อนไข พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
8Secretary / เลขานุการ
• บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร • รับและติดต่อโทรศัพท์ รับ-ส่งจดหมาย และเอกสารบันทึกภายในบริษัทฯ • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : W&S Decoration Co., Ltd.
9เลขานุการผู้บริหาร
1. วางแผนจัดระบบงาน, นัดหมายจัดเตรียมการประชุม, รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม, บันทึกการประชุม 2. ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด 3. รับ-ส่งอี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด