ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29 หน้า จำนวน 284 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1ผู้ช่วยแผนกบัญชี/การเงิน/ธุรการ (ทักษะภาษาจีน *เลือกแผนกได้ตามที่ถนัด)
วันและเวลาทำงาน วันทำงาน จ.-ส. เวลา 10.00-19.00น. รายละเอียดงาน -ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ -ช่วยเหลืองานในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ -รายงานความคืบหน้า และปัญหาต่าง ๆ ให้หัวหน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทรเชอร์ ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
2ผู้ช่วยธุรการ (ทักษะภาษาจีน)
-ทำงาน จ.-ส. เวลา 10.00-19.00 น. -ประสานงานกับหัวหน้าและพนักงานฝ่าย เพื่อควบคุมการทำงาน และแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ -จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุง -ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสนั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทรเชอร์ ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Account Administrator)
•จัดการ/ดูแล การเงินและการบัญชี •บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท •ดูแล/จัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย เป็นต้น •บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บริลเลี่ยนท์ออดิโอโซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
4ผู้ช่วยเลขานุการ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสำนักประธาน เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ(ซ.ลาดปลาเค้า 25) ลักษณะงาน : 1. พิมพ์จดหมาย ,จดบันทึกการประชุม 2. ติดต่อประสานงานนัดหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางด้านบัญชี 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจเทรดดิ้ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
6เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
7เลขานุการ
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.บิลเลียน โฮลดิ้ง จำกัด
8เลขานุการ
เลขานุการ ประธานบริษัทฯ และเลขานุการแผนก มีหน้าที่ ประสานงาน ติดต่องาน เช็ค EMail และพิมพ์รายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักงานกฎหมาย ซี.ซี.ลอว์ จำกัด
9Admin Officer (สื่อสารภาษาอังกฤษ)
1.ประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ 2.งานเอกสารต่างๆ เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 4.ระเบียบการประชุม ตอบอีเมล์ ต่างๆ 5.งานเอกสารทั่วไปของฝ่าย 6.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
10ธุรการบัญชี
รวบร่วมบัญชี บัญทึกข้อมูล จัดระบบฐานข้อมูล ประกันสังคมพนักงาน เช็คข้อมูล เลขาส่วนตัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชัชชัย มิ้นท์ จำกัด