ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 79 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1ธุรการ เลขานุการ
รับคำสั่งจากผู้บริหาร เก็บความลับขององค์กรได้ รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
2เลขานุการ ธุรการ
รับคำสั่งจากผู้บริหาร เก็บความลับของเจ้านายได้ รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
3เลขานุการ ธุรการบัญชี
ประสานงานกับลูกค้า จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดการระเบียนเวลา สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น จำกัด
5เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
7เลขานุการประสานงานต่างประเทศ (จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ)
-ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกขณะอยู่ในประเทศจีน -รับคำสั่งจากผู้บริหารโดยตรง เรื่องการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -ดูแลเรื่องตารางนัดหมายต่างๆ ในประเทศจีน พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
8เลขานุการ
1. ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน 2. ดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ตามคำสั่งของผู้บริหาร 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จดบันทึกรายละเอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด
9เลขานุการและติดต่อประสานงาน
ติดต่อประสานงานต่างๆ จดทำรายงานต่างๆและบันทึกการนัดหมาย ติดตาม-ออกงานกับผู้บริหาร อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
10การตลาด
หาลูกค้าตรวจสุขภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center