ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 37 หน้า จำนวน 364 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเลขานุการ
1เจ้าหน้าที่ประสานงานกรรมการผู้จัดการและฝ่ายขาย
- การประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแล รับรองโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท ฯ จัดทำ - เข้าร่วมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม -จัดทำหนังสือ ตรวจสอบหนังสืออนุมัติ และนำเสนอผู้บริหาร -ต้อนรับผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตรราชสีมาเทรดดิ้ง จำกัด
2เจ้าหน้าที่สารบรรณ บริษัท SCG Chemical นิคม RIL ระยอง เยื้องสวนสมุนไพรพระเทพฯ
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานในการรับสมัครอบรมลูกค้าภายนอก SCG 2. รับจองห้องสัมมนา OETC พร้อมทั้งสรุปข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อเก็บค่าใช้จ่าย 3. ช่วยพิมพ์งานทั่วไป และ Slide คู่มือการสอนจาก Trainer...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3ธุรการ ปฏิบัติงาน GC ME หนองเเฟบ (นิคมมาบตาพุด) ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ปฏิบัติการควบคุมระบบ และดูแลรักษาระบบSAP 2. ดำเนินการGeneral Sap Job ให้แก่ Maintenance User รวมไปถึงการปิดงานจากระบบ 3. สรุปและติดตามรายการงานที่ User ไม่ดำเนินตามเงื่อนไข พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
4เจ้าหน้าที่บริหารงาน Sub-Contractor Human Resourceปฏิบัติงาน TPE นิคมมาบตาพุด ระยอง
หน้าที่รับผิดชอบ + ตรวจสอบและวางบิลกับบริษัท ผู้รับเหมา ของ TPE + ประสานงานจัดสัมภาษณ์ + อัพเดตข้อมูลผู้รับเหมา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5ผู้ประสานงาน ปฏิบัติงาน ตึกเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (ENCO)
หน้าที่รับผิดชอบ 1. จัดอัตรากำลังในการปฏิบัติงานด้านความสะอาด 2. ประสานงานรับนโยบายจากหัวหน้างาน เพื่อกระจายงานให้กับพนักงาน 3. จัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง 4. เข้าร่วมประชุมระดับหัว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
6ล่ามภาษาจีน (ด่วน)
ล่ามแปลภาษาและประสานงานสื่อสารกับผู้บริหารและฝ่ายผลิต บันทึกเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (Account Administrator)
•จัดการ/ดูแล การเงินและการบัญชี •บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท •ดูแล/จัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย เป็นต้น •บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บริลเลี่ยนท์ออดิโอโซลูชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
10เลขานุการ
- ติดต่อประสานงาน,จัดเก็บเอกสาร,ทำงานเอกสารทุกชนิด...ดูรายละเอียด
องค์กร : MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)