ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 213 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
1ครูผู้ช่วย
1.ดูแลเด็กนักเรียน,ช่วยครูประจำชั้นแจกแบบฝึกหัด,รับ-ส่งนักเรียน 2. ขึ้นรถโรงเรียน เช้า-บ่าย มีเบี้ยเลี้ยงวันละ90.-บาท 3. โทรสอบถาม 0-2973-1734-5...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนอนุบาลอนงค์นาฏ
2อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
สอนภาษาญี่ปุ่นระดับเบื้องต้น กลาง สูง สอนช่วง 17.30-20.30 น. (จ-ศ และ อาทิตย์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล
4ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)
1. ตรวจการบ้าน รวมถึงจัดงาน 2. ดูแลนักเรียนทำงาน 3. งานทั่วไปในสำนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี)
5ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ)
1. ตรวจการบ้าน รวมถึงจัดงาน 2. ดูแลนักเรียนทำงาน 3. งานทั่วไปในสำนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี)
6พี่เลี้ยงเด็ก วุฒิปริญญาตรี 20000 บาท
พี่เลี้ยงเด็ก อยู่ประจำกับครอบครัวพ่อแม่เด็ก มีที่พักฟรี-อาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : Ban-dit Baby Sister Center
7นักฝึกอบรมและการศึกษา
1. งานที่รับผิดชอบ (Job) จัดทำแผนการ และดำเนินงานด้านการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการ และดำเนินงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพให้กับบุคลากรและหน่วย...ดูรายละเอียด
องค์กร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ)
8Online English Advisor - Total income up to 30,000 baht/month
Big Opportunity to work oversea as an Online English Advisor of the leading Education Edtech Group in Southeast Asia. - Consult, follow up Thai students' study closely and regularly with hundreds o...ดูรายละเอียด
องค์กร : TOP ENGLISH ( THAILAND ) CO.,LTD.
9อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์/ผู้ช่วยสอนออนไลน์ ที่ Topica Native
หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์ ฝึกฝนการสนทนากับนักเรียนชาวไทยในคาบเรียนสนทนา มีจิตวิทยา หรือ วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนในการพูด และใช้ภาษาอังกฤษให้มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : TOP ENGLISH ( THAILAND ) CO.,LTD.
10ผู้ช่วยสอนออนไลน์
รับสมัคร: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์/ผู้ช่วยสอนออนไลน์ ที่ Topica Native ตำแหน่ง: ผู้ช่วยสอนออนไลน์ หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยอาจารย์เจ้าของภาษาแปลบทเรียนให้กับผู้เรียนระหว่างสอนออนไลน์ ฝึกฝนกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : TOP ENGLISH ( THAILAND ) CO.,LTD.