ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 74 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1หัวหน้างานผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. วางแผนการผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ 3. จัดเตรียมต้นไม้เพื่อขาย ตามคำสั่งซื้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สยามอินเตอร์เพล้นทส์ (Siam Inter Plants)
2เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ เพชรบูรณ์ (Marketing Development Officer)
1. ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับร้านค้า, เกษตรกร,และเขตการขายเพื่อส่งเสริมยอดขาย 2. รักษา เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรและร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ให้คำแนะนำกับเกษตรกรและร้านค้าในเรื่องข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ อุตรดิตถ์ (Marketing Development Officer)
1. ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับร้านค้า, เกษตรกร,และเขตการขายเพื่อส่งเสริมยอดขาย 2. รักษา เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรและร้านค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ให้คำแนะนำกับเกษตรกรและร้านค้าในเรื่อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
4นักวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์บกและสัตว์น้ำ
1. วางแผนและดำเนินโครงการวิจัย 2. ค้นคว้าและติดตามเทคโนโลยี ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3. ประสานงานโครงการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Green Innovative Biotechnology
5นักวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านพืช
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบผลิตภัณฑ์ 2.สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการที่ได้ไปทดสอบผลิตภัณฑ์ในภาคสนามให้กับทีมขาย 3.ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการหรือทำงานทดลองเพื่อสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ 4.ทำงานทดลองในห้...ดูรายละเอียด
องค์กร : Green Innovative Biotechnology
7นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร)
1. จัดทำแปลงสาธิตผลิตภัณฑ์ให้กับชาวเกษตรกรและร้านค้า 2. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กับเกษตรกรและร้านค้า 3. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทีมงาน 4. ติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแปลงสาธิต พร้อมรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
8เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
1. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิต / ติดป้ายโฆษณา 2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 3. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ 5. ติดตามผลการดำเนินงานก่อนและหลังการขาย 6....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด

17 กุมภาพันธ์ 2562
9พนักงานธุรการ,แอดมิน (ด่วน)
จัดคิวงานช่างเพื่อไปเซอร์วิสในวันถัดไป ตรวจคิวงานช่างกลับมา รับโทรศัพน์ลูกค้า ออกสัญญา ออกใบเสร็จรับเงิน โทรต่อสัญญา ตามลูกหนี้ ทำใบเสนอ จัดสต๊อก และอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอสเซนเชียล เซอร์วิส จำกัด
10พนักงานสวน (Gardener)
กวาดใบไม้บริเวณโดยรอบโรงแรม รดน้ำต้นไม้ ,ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณรอบโรงแรม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ระยองสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (โรงแรมระยองซิตี้)