ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 93 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า“SAMSUNG EXPERIENCE CONSULTANT (SEC)”ประจำ CENTRAL WORLD **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- สร้างบรรยากาศที่สนุกและกระตุ้นให้พนักงานในร้านตื่นตัวตลอดช่วงเวลาให้บริการ - ดูแลบริการหลังงานขายเพื่อตอบสนองประโยชน์สินค้าและบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซัมซุงอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ - สามารถใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
2รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลพืชสวนและการเกษตร สถานที่ทำงาน จังหวัดข่อนแก่น ติดต่อคุณปณวัฒณ์ 089-815-7366
- ดูแลบำรุงพืช - จัดเตรียมหน้าดิน ควบคุมวัชพืชและกำจัดศัตรูพืช - ควบคุมคนงานในทีมฟาร์ม - วัดค่าทางเทคนิคต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
3พนักงานฝ่ายขาย - ส่งเสริมการขาย
ขายวัสดุปลูก,ขายอุปกรณ์การเกษตร,ขายปุ๋ยเกล็ด,ปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วาย.วี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด
4ธุรการจัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ จัดซื้อผลิตภัณฑ์ ,และสินค้า ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตให้ทันเวลา และจัดทำเอกสารจัดซื้อส่งบัญชี และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วาย.วี.พี. อินเตอร์ เทรด จำกัด
5พนักงานผู้ช่วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ( เพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อการพัฒนา )
หน้าที่รับผิดชอบ 1.เตรียมอาหาร เตรียมบ่อเลี้ยง เเละคัดเเยกไส้เดือน เพื่อสนับสนุนการทดลองที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ 2. ช่วยงานผลิตตัวไส้เดือนให้ได้เต็มกำลังการผลิต เเละสนับสนุนการทดลองผลิตตัวไส้เดือนที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
6เจ้าหน้าที่ประสานงานพืชไร่
1.ทำระบบ Global Gap,HACCP 2.ควบคุมการใช้สารเคมี ของลูกข้าวโพดฝักอ่อน,หน่อไม้ฝรั่ง สถานที่ทำงาน โรงกรีดด่านขุนทด เลขที่ 239 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ติดต่อ คุณสถาพร 085-661-0426 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพ
รับและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามระบบของการจัดการโดยนโยบายของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและส่วนงานส่งออกของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แกรนด์ เวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10พนักงานสวน
ปลูกผัก ดูแลสวนผัก เก็บผลผลิตผัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด