ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 79 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
- พัฒนาพนักงานขาย - ส่งเสริมการขายและการตลาด - เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มี สามารถอธิบายให้ลูกค้าสนใจและอยากนำสินค้านั้นไปใช้ในฟาร์ม - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้ากับพนักงานขายเพื่อทราบปัญหาและหาทาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
2 พ่อบ้าน-คนเฝ้าสวน-คนสวน-ดูแลสวน
เป็นงานประจำดูแลรักษาสวนป่า เพื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติสวนป่า, ตัดหญ้า , ดายหญ้า ,รักษาปลุกต้นไม้หวงห้าม เช่น ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ ,ชอบการเกษตรปลูกผักพืชไร่ได้ เช่นกล้วย พืชไร่อื่น ๆ จ.สุพรรณบุรี และ จ.น...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม
3PD การเกษตร
1.สืบค้นและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชีวภัณฑ์ 2.ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์ 3.ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ
1.ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 2.ดูแลลูกค้าภายในประเทศ 3.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.098-881-6843)
1.มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี 2.โรงงานอาหารสัตว์หรือคน 3.มีความรู้ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารสัตว์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
6นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843)
1.เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 2.เตรียมสื่อการตลาด 3.สนับสนุนงานขาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
7พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด)
1.วางแผนการขายสินค้ากลุ่มปุ๋ยเกล็ด ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ 2.นำเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ 3.สามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าไฮโดรโปนิกส์ 5.รายงานยอดขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
8หัวหน้าหน่วยงานวิจัยและพัฒนา(งานผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกร) กาญจนบุรี
1.งานทดลองในโรงเรือนอนุบาล รุ่นพันธ์ ผสม คลอด และหน่วยงานผสมเทีบม 2.เก็บข้อมูลสุกร สำหรับประเมินพันธุกรรม 3.สรุป รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
9สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร(ประเทศเวียดนาม)
1.รับผิดชอบในการดูแลสุกร 2.ดูแลการผสมของสุกรตลอดจนการอุ้มท้อง 3.เก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 4.ดูแลการจัดการสุกรให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด
10Swine Farm Manager ( Location : Thailand/ Laos / Vietnam)
- Ensures animals are being cared for daily, including water, feed and health management - Builds, leads, and trains successful team members to carry out assigned tasks - Complies with company Stand...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด