Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567


ค้นหางาน
10.00 น.- 15.00 น.
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
054-265048
08.30 – 16.30 น.
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
038-694026 ต่อ 106-107
10.00 น.- 16.00 น.
บริเวณ The Hall ชั้น 2 หน้า food park อยุธยาซิตี้พาร์ค
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0353368557
เวลา 09.00 - 15.30 น
ณ บริเวณลานจอดรถภายใน อผศ. ตรงข้าม รพ.พระมงกุฎ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
02-354-8587 ต่อ 286
09.30 - 15.00 น.
ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
035-535388