บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง ผลิต-จำหน่าย นวัติกรรมก่อสร้าง
184/39 ชั้น 12A อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
083-994-8240
ตำแหน่งงานของ บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี 28 พฤษภาคม 2563
     2. SITE ARCHITECT 28 พฤษภาคม 2563
     3. Project Manager 28 พฤษภาคม 2563
     4. นิติกร 28 พฤษภาคม 2563
     5. FOREMAN ( รับด่วนหลายอัตรา ) 28 พฤษภาคม 2563
     6. พนักงานการตลาด การขาย ( รับสมัครด่วน! หลายอัตรา ) 28 พฤษภาคม 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 28 พฤษภาคม 2563
     8. ADMIN 28 พฤษภาคม 2563
     9. พนักงานขับรถ 28 พฤษภาคม 2563