บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
ประกอบกิจการห้องเย็นรับฝากสินค้า
888/8 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปุ 71/1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
02-3232666 ext 208
02-3232733
ตำแหน่งงานของ บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ 23 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานขับรถ 10 ล้อ ( สนใจโทร 02-323-2666 ต่อ 208 ) 23 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(Sales Representatives) 23 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขับรถประจำโรงงาน 23 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน 23 กรกฎาคม 2562