บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด
ประกอบกิจการห้องเย็นรับฝากสินค้า
888/8 หมู่ 2 ซอยเทศบาลบางปุ 71/1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
02-3232666 ext 208
02-3232733
ตำแหน่งงานของ บริษัท ลัคกี้สตาร์ห้องเย็น จำกัด 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้