บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริการจัดหางาน
52/27 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
บูธนวนคร 0892366179 บูธบางกะดี 0646695131
ตำแหน่งงานของ บริษัทจ๊อบ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ด่วนสุดๆ เจ้าหน้าที่สรรหา และประสานงาน ที่สวนอุตสาหกรรม บางกะดี จ.ปทุมธานี 22 พฤษภาคม 2562