บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายหน่วยรถเขตนครปฐม สุพรรณบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     2. พนักงานขายเครดิตเขตอุทัย ชัยนาท ลพบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     3. พนักงานขายหน่วยรถเขตราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     4. พนักงานจัดเรียงสินค้าเขตสระบุรี ลพบุรี (ผลิตภัณฑ์ลอรีอัล การ์นิเย่ เมย์เบลลีน) 19 กันยายน 2563
     5. พนักงานขายหน่วยรถเขตอุทัย ชัยนาท (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     6. พนักงานขายหน่วยรถเขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     7. พนักงานขายเครดิตเขตประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     8. พนักงานขายหน่วยรถเขตกาญจนบุรี สุพรรณบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     9. พนักงานขายเครดิตเขตอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     10. พนักงานขายหน่วยรถเขตลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     11. พนักงานขายหน่วยรถเขตอยุธยา สระบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     12. พนักงานขายเครดิตเขตกาญจนบุรี สุพรรณบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     13. พนักงานขายเครดิตเขตนครปฐม สุพรรณบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 19 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 19 กันยายน 2563
     15. พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี (ลอรีอัล การ์นิเย่) 19 กันยายน 2563
     16. พนักงานขายหน่วยรถ (ผ้าอ้อมมามี่โพโค) เขตสิงห์บุรี อ่างทอง 19 กันยายน 2563
     17. พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (แผนกซุปไก่-รังนกสก๊อต) 19 กันยายน 2563
     18. พนักงานขายหน่วยรถ(สินค้าสก๊อต) เขตราชบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ 19 กันยายน 2563
     19. พนักงานขายเครดิต เขตลพบุรี สระบุรี (แผนกลอรีอัล การ์นิเย่) 19 กันยายน 2563
     20. แม่บ้าน 19 กันยายน 2563
     21. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 19 กันยายน 2563
     22. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล-การ์นิเย่)ประจำเขตนครนายก ปราจีน และสระแก้ว 19 กันยายน 2563
     23. พนักงานส่งสินค้า 19 กันยายน 2563
     24. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 19 กันยายน 2563
     25. พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 19 กันยายน 2563