บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า
บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัดเลขที่ 183 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
097-2387914, 092-4154568
034-253299
1
ตำแหน่งงานของ บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (แผนกลอรีอัล การ์นิเย่) 14 พฤษภาคม 2564
     2. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล การ์นิเย่) เขตประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 14 พฤษภาคม 2564
     3. พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ (แผนกซุปไก่-รังนกสก๊อต) 14 พฤษภาคม 2564
     4. พนักงานขายหน่วยรถ(รังนกสก๊อต) เขตนครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี 14 พฤษภาคม 2564
     5. พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล/ การ์นิเย่) เขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 14 พฤษภาคม 2564
     6. พนักงานขายหน่วยรถเขตเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (แผนกเชอร์วู้ด) 14 พฤษภาคม 2564
     7. พนักงานขายหน่วยรถเขตนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม (แผนกเชอร์วู้ด) 14 พฤษภาคม 2564
     8. พนักงานขายเครดิตเขตนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี (แผนกเชอร์วู้ด) 14 พฤษภาคม 2564
     9. พนักงานขนส่งสินค้า 14 พฤษภาคม 2564
     10. ผู้ช่วยพนักงานขาย เขตราชบุรี กาญจนบุรี (แผนกดูเม็กซ์) 14 พฤษภาคม 2564
     11. พนักงานจัดเรียงสินค้าเขตสระบุรี ลพบุรี (ผลิตภัณฑ์ลอรีอัล การ์นิเย่ เมย์เบลลีน) 14 พฤษภาคม 2564
     12. พนักงานขายหน่วยรถ (ผ้าอ้อมมามี่โพโค) เขตสิงห์บุรี อ่างทอง 14 พฤษภาคม 2564
     13. แม่บ้าน 14 พฤษภาคม 2564
     14. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 14 พฤษภาคม 2564
     15. พนักงานบัญชีฝ่ายขาย 14 พฤษภาคม 2564
     16. พนักงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 14 พฤษภาคม 2564
     17. เจ้าหน้าที่บัญชี 14 พฤษภาคม 2564
     18. หัวหน้าพนักงานขาย (Supervisor) 14 พฤษภาคม 2564