บริษัท พี แอนด์ เอ็น ฮอร์ติคัลเจอร์ จำกัด
ออกแบบจัดสวน จำหน่ายพันธุ์ไม้ นำเข้า - ส่งออกต้นไม้ งานEvent
เลขที่ 111/41 หมู่บ้านอรุณวดี ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
02-4226932, 095-4939669
02-4226932
ตำแหน่งงานของ บริษัท พี แอนด์ เอ็น ฮอร์ติคัลเจอร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 14 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการเอเซียทีค (ถนนเจริญกรุง) 14 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการพลี่โน่พระราม 3 สุขสวัสดิ์ 14 มิถุนายน 2564
     4. พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการตลาดต่อยอด 14 มิถุนายน 2564
     5. นักศึกษาฝึกงาน 14 มิถุนายน 2564
     6. พนักงานธุรการบัญชี 14 มิถุนายน 2564
     7. พนักงาน Part - time (พนักงานดูแลสวนตามโครงการหมู่บ้าน) 14 มิถุนายน 2564
     8. ออกแบบ Landscape และจัดสวน 14 มิถุนายน 2564
     9. พนักงานดูแลสวนประจำไซต์งาน 14 มิถุนายน 2564
     10. พนักงานขับรถ 14 มิถุนายน 2564
     11. โฟร์แมนงานดูแลสวน 14 มิถุนายน 2564
     12. พนักงานฝ่ายการตลาด 14 มิถุนายน 2564
     13. พนักงานดูแลสวนประจำโครงการพาสิโอลาดกระบัง 14 มิถุนายน 2564