บริษัท ลานนา แมนเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
จัดหาคนเข้าทำงาน
104/2 หมู่ 5 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
094-6296965
053-115805