บริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัด
สัมประทานการจัดจำหน่ายสินค้า (อุปโภคบริโภค ) จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ลำปาง
134/2 หมู่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
053,862850-1, 081-885-8852 , 081-595-5539
053-120259
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์ จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สมุห์บัญชี 18 มกราคม 2564