บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่ใช้ในการวัดและควบคุมการผลิต
30/43 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4543727
02-4543728
ตำแหน่งงานของ บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Admin (ธุรการฝ่ายขาย) 24 กันยายน 2563
     2. Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขาย) 24 กันยายน 2563
     3. Telesales (พนักงานขายประจำสำนักงาน) 24 กันยายน 2563
     4. Technical Engineer (วิศวกรเทคนิค) 24 กันยายน 2563