บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือวัด, เครื่องจักรทางด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
3 หมู่ 13 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-3120329
02-3120330
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย ไดอิจิ อินเตอร์เทรด จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร 27 กันยายน 2563