บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง รับปรึกษา ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 288/92 หมู่ที่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 37/4 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
085-116-4115
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด 0 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้