ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
รับจ้างพ่นสี
52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
038-845304 ต่อ 119
038-845906